Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5275
Title: Dijital Görüntü İşleme Teknikleri İle Matlab Ve Mikrokontrolör Kullanılarak İki Boyutlu Görüntünün Çizdirilmesi
Other Titles: Dijital Görüntü Işleme Teknikleri Ile Matlab Ve Mikrokontrolör Kullanilarak Iki Boyutlu Görüntünün Çizdirilmesi
Authors: Söylemez, Mehmet Turan
Dinçer, Serkan
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: Dijital Görüntü İşleme
Kenar Algılama
Mikrokontrolör ve Step Motor
Digital Image Processing
Edge Detection
Microcontroller and Step Motor
Issue Date:  25
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, dijital görüntü işleme algoritmaları kullanılarak bir görüntünün çizdirilmesi sağlanmıştır. Dijital görüntü işleme tekniklerinden görüntünün bulanıklaştırılması, gürültülerinin giderilmesi ve kenarlarının belirlenmesi için bazı algoritmalar kullanılmıştır. Görüntü bulanıklaştırılması Gaussian Filtresi, gürültünün azaltılması için Median Filtresi ve kenar algılama metodu olarak Sobel metodu endüstriyel sistemimiz için en uygun çözümü üretmiştir. Çalışmanın endüstriyel bir uygulama olması için mikrokontrolör ve step motorlar kullanarak 3 eksende hareket eden bir sistem tasarlanmıştır. Sistem bir WebCAM’den alınan ya da mevcut görüntüye ait kenar bilgisini en iyi çözüm ile ortaya koyarak görüntüye ait kenar bilgisinin A4 kâğıda çizdirilmesi sağlanmıştır.
In this thesis, different algorithms of Digital Image Processing have been used by processing an image. Some algorithms of digital image processing have been used to blur the image, decrease the noise and detect the edges of the image. The Gaussian Filter to blur the image, The Median Filter to decrease noise of the image, Sobel Metod to detect edges of the image were provide optimum solution for the industrial system. The industrial system that used microcontroller and step motors was designed to move through the 3 axis. The system was generated edges of an image provided by WebCAM or user’s computer as optimum solution and plotted the edges on the A4 paper.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/5275
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10002.pdf3.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.