Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5269
Title: Fantezi İplik Makinelerinde Servo Motor Ve Sahayolu Uygulamaları
Other Titles: Servo Motor And Fieldbus Applications In Fancy Yarn Machines
Authors: Kutman, Tamer
Aydın, M. Eren
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: Servo Motor
Sahayolu
Büküm Makineleri
Servo Motor
Fieldbus
Finite Elements
Spinning Machines
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, birbirinden mekanik olarak bağımsız olan yedi adet motorun çalıştığı iplik büküm makinelerinde, servo motor ve sahayolu uygulanması mantığı açıklanmıştır. Bu motorlardan duruş ve kalkışların sık olduğu, hassas pozisyon kontrolünün gerekli olduğu kısımlarda servo motor, konum kontrolü çalışan ancak durma ve kalkmanın sık olmadığı kısımlarda kodlayıcı geri beslemeli standart asenkron motor, hız kontrollü çalışan kısımlarda ise standart asenkron motor kullanılmıştır. Yük ve eylemsizlik momentlerinin hesaplanması sonucu motor ve sürücü güçleri hesaplanmıştır. Kapalı çevrim ve servo motor sürücüleri arasında sahayolu uygulaması kullanılmıştır. Bu sayede makinenin dinamik cevap süresi azalmıştır. Makine için hazırlanan arayüz programı sayesinde operatör işlemlerini basitçe yapabilmektedir. Bu sayede hem ekonomik hem de yüksek performanslı makineler üretilmeye başlanmıştır.
In this study, servo motor and fieldbus logic are explained in the fancy yarn machine where seven motors work independent from each other. In the machine servo motors are used wher starting and stopping options are frequently. The standart asychronous with encoder feedback is used where position control is important but starting and stopping options are not frequently. And standart asychronous motors are used only fixed speed operations. Load and inertia momentum is calculated to sellect the motors and drivers power. Closed loop and servo drivers use the fieldbus to shorten dynamic response. An interface program is prepared for the operator to be user friendly. At last economical and high performance machines are designed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/5269
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2817.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.