Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5258
Title: Özayarlamalı Kontrol Sistemlerinde Kutup Atamalı Kontrolör Tasarımı
Other Titles: Pole Assignment Control Design In Self-tuning Control Systems
Authors: Bir, Atilla
Seçkiner, Yiğit Ahmet
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: Uyarlamalı kontrol
özayarlamalı kontrol
parametre kestirimi
kutup atama
Pole Assignment
Adaptive Control
Self-tuning Control
Parameter Estimation
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, kontrol sistemlerinde, uyarlamalı bir mantıkla kutup atamalı kontrolör tasarımının nasıl yapıldığı anlatılmış, yapılan örneklerle de benzetişim sonuçları verilmiş ve bu sonuçların değerlendirilmesi yapılmıştır. Uyarlamalı kontrolde kullanılan kestirim algoritması, yinelemeli en küçük kareler kestirimi olup, hesaplama süresi diğer kestirim algoritmalarına göre daha uzun olmasına rağmen en iyi yakınsamayı sağladığı için tercih edilmiştir. Uyarlamalı kontrol özayarlamalı bir yapıda gerçekleştirilmiştir. Kontrolör tasarım yöntemi olarak kutup atama yöntemi kullanılmıştır. Benzetişim sonuçları incelenerek, mühendislik açısından gerçek sistem uygulamalarında yeterli yakınsamayı sağlayıp sağlayamayacağı belirtilmştir. Tezdeki çalışmalar dört bölüm altında toplanmış, en son kısımda da sonuçlar ve öneriler verilmiştir.
In this thesis, how the pole assignment controller design is implemented with an adaptive logic is studied and simulation results obtained from an example is introduced and evaluated. Parameter estimation method used in adaptive controller is recursive least squares method which requires time-consuming computations compared to other modified methods but preferred because of its convergence properties. Adaptive control is implemented in a self-tuning structure. Pole assignment controller design is used. Simulation results are observed to evaluate whether the work is applied to real systems The studies in the thesis are introduced in four chapters. Results and suggestions is the last section of the thesis
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/5258
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2055.pdf791.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.