Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5249
Title: Bir Demiryolu Anklaşman Sisteminin Plc İle Gerçeklenmesi
Other Titles: Realization Of A Railway Signalization System With Plc
Authors: Kurtulan, Salman
Eriş, Oytun
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: PLC
Otomasyon
Demiryolu anklaşman sistemleri
Demiryolu sinyalizasyon sistemleri
Ayrık olay sistemleri otomat yaklaşımı
PLC
Automation
Railway interlocking systems
Railway signalization systems
Discrete event systems
Automaton Method
Issue Date:  31
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ayrık olay sistemleri yaklaşımlarından Otomat yöntemi ile bir demiryolu anklaşman sisteminin otomasyonunu sağlayacak PLC fonksiyon blokları elde edilmiştir. Hazırlanan otomatlar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Türkiye demiryollarında kullanılacak olan anklaşman sistemlerinden beklentilerine uygun şekilde hazırlanmıştır. TCDD’nin yönetmelikleri ve standartları doğrultusunda hazırlanan “Makas”, Ray Devresi”, “Sinyal” ve “Tanzim” fonksiyon blokları TCDD normlarına uyan tüm istasyonlarda kullanılacak şekilde hazırlanmıştır. Hazırlanan anklaşman sistemini, CENELEC 50128 standardına uygun olacak şekilde, formal bir metot olan otomat yöntemiyle tasarlanmıştır. Çalışmanın içerisinde demiryolu sinyalizasyon sistemleri ve otomat yöntemi hakkında geniş bilgi verilmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde, yapılan çalışma ile bir demiryolu anklaşman sistemini gerçeklemek üzere, marka ve model farkı gözetmeksizin tüm PLC’lerde gerçeklenebilecek otomatların başarıyla elde edildiği söylenebilir.
In this piece of work, PLC function blocks that will be used in order to automate an railway interlocking system are developed by using Automaton method which is a graphical model, used for the design and analysis of the discrete event systems. Automatons are designed in order to satisfy the demands of the Turkish State Railways (TCDD), from a railway interlocking system. Function blocks “Switch”, “Track Circuit”, “Signal” and “Route” are prepared due to TCDD regulations and standards; so that they can be used in any train station within Turkey. In addition to this, by using a formal method (Automaton), these function blocks satisfy the CENELEC 50128 standard. As a result of this work, it can be said that automatons that can be realized in any kind of PLCs’ are developed successfully.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/5249
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11246.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.