Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5248
Title: Süreç Kontrolunda Nesnelerin Bağlaşması Ve İlişkilendirilmesi (opc) Standardı Ve Uygulaması
Other Titles: Object Linking And Embedding For Process Control (opc) Specification And Its Application
Authors: Erdal, Cevat
Ünlü, Yusuf
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: OPC
OLE
Süreç kontrol
OPC
OLE
Process control
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Endüstriyel otomasyon dünyası özellikle 1990’lı yıllardan itibaren hızlı bir gelişim sürecine girmiştir. Bilgisayarların makine ile insan arasında arabirim olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte artık donanım bazında gerçekelenemeyen veya gerçeklenmesi oldukça zahmetli olan bir takım konularda bilgisayar yazılımları devreye girmiştir. Bilgisayarlar, her geçen gün devamlı olarak düşen maliyetleri ve işlemci ve bellek teknolojilerinde meydana gelen ilerlemeler nedeni ile otomasyon dünyasında daha fazla kullanılmaya başlanmışlardır. Microsoft firmasının Windows işletim sisteminin diğer işletim sistemlerine nazaran daha çok tercih edilmesiyle bir çok yazılım üreticisi çeşitli donanımlar için gerçek zamanlı otomasyon yazılımlarını (SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, Raporlama, Veri saklama vb.) bu platformu kullanarak üretmeye başlamışlardır. İşte bu noktada donanım ile yazılımlar arasında standart bir haberleşme ara yüzü ihtiyacı belirmiştir. Zira veri akışının güvenilir ve devamlı olması üretimin kesintiye uğramaması açısından büyük bir önem arz etmektedir. Donanım ile yazılım arasında istenilen standart arayüzü sağlayan OPC, (OLE for Process Control - Süreç Kontrolunda Nesnelerin Bağlaşması ve İlişkilendirilmesi) donanımda meydana gelen değişimlerin yazılım üreticisini etkilememesini, aynı şekilde yazılım kısmında gerçekleşen yeniliklerin de donanım üreticisi için bir uyum sorunu oluşturmamasını sağlamaktadır. OPC, endüstride donanım üreticileri ile yazılım üreticileri arasına çizilmiş bir çizgi gibidir. Bu sayede her iki taraf da haberleşme sorunu yaşama endişesinden kurtulmuş bir şekilde ürünlerine daha fazla özellik eklemede kendilerini daha özgür hissetmektedirler. Bu çalışmada, endüstrinin en hızlı kabul edilen ve gelişen standartlarından biri olan OPC tanıtılmış ve OPC kullanımına bir örnek olmak üzere MATLAB programının OPC Toolbox’ı kullanılarak küçük bir uygulama sunulmuştur. Bu uygulamanın amacı, akademik dünyada oldukça yaygın olarak kullanılan benzeşime dayalı MATLAB çözümlerinin çok kolay bir şekilde gerçek dünyaya aktarılıp test edilebilirliğini göstermek ve bu alanda yeni uygulamaların önünü açmaktır.
Industrial automation world has been in a fascinating growth period since 1990’s. With the use of computers as HMI (human-machine interface), it became possible to produce solutions which are difficult or impossible to do physically. Increasing abilities on CPU and memory and decreasing cost of computer hardwares made possible to use them in every possible application in automation world. Most of real time applications (SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, report tools, data storage etc.) started to use Micrsoft’s Windows operating system as common application platform. To maintain data consistency between software and hardware in order to prevent production losses, a standard interface requirement is needed since many application programmes are used in important fields of automation systems. Real time data exchange and sharing requests between controllers and computers realized more standardized ways with OPC (OLE for Process Control – Object Linking and Embedding). Any changes/improvement in hardware components or software applications will have no negative impact on data communication when we use OPC standart interface for both sides. OPC draws a line between hardware manufacturers and software producers letting both sides feel free to add more functions to their products without communication problems. In this study it is aimed to give information about automation world‘s fastest growing standard OPC. A small application is provided using MATLAB’s OPC Toolbox functions to show its practical usage. MATLAB is selected due to its common usage in academic world and to show how easy to implement its simulation abilities to the real time applications. It is believed that this study will be the starting gate of this kind of applications.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/5248
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7666.pdf2.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.