Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5207
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖke, Gülaytr_TR
dc.contributor.authorGörgülü, Ermantr_TR
dc.date2012tr_TR
dc.date.accessioned29.06.2012tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-15T16:59:46Z-
dc.date.available2015-06-15T16:59:46Z-
dc.date.issued03.07.2012tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5207-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012en_US
dc.description.abstractProjenin ana amacı kendi lokasyon bilgisini saptayabilen akıllı robotlara yönelik geliştirma yapmaktır. Konusu geçen robotlar üzerinde 3 ana modül bulunmaktadır. Bunlar hareketi lokalizasyon ve streteji olarak sıralanabilir. Tüm bu modüller birbirlerine bağlı olmakla beraber fonksiyonları farklıdır. Bu projede yapay sinir ağları ve görüntü işleme teknikleri kullanılarak robotların saha üzerinde lokalizasyonu sağlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe main idea for this project is to create intelligent robot soccer game by using its location. There are main modules to make humanoid robots fully autonomous which are motion, localisation and strategy. These modules are bound each other but they have their own coding and functions. In this thesis localisation is done by using neural networks and image processing techniques.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectrobottr_TR
dc.subjectgörüntü işlemetr_TR
dc.subjectyapay sinir ağlarıtr_TR
dc.subjectroboticen_US
dc.subjectimage processingen_US
dc.subjectneural networksen_US
dc.titleNao İnsansı Robotlarda Görüntü İşleme Ve Yapay Sinir Ağları İle Lokalizasyontr_TR
dc.title.alternativeLocalisation Of Nao Humanoid Robots Using Neural Networks And Image Processingen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID434620tr_TR
dc.contributor.departmentKontrol ve Otomasyon Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentControl and Otomation Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12703.pdf3.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.