Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5207
Title: Nao İnsansı Robotlarda Görüntü İşleme Ve Yapay Sinir Ağları İle Lokalizasyon
Other Titles: Localisation Of Nao Humanoid Robots Using Neural Networks And Image Processing
Authors: Öke, Gülay
Görgülü, Erman
434620
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: robot
görüntü işleme
yapay sinir ağları
robotic
image processing
neural networks
Issue Date:  3
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Projenin ana amacı kendi lokasyon bilgisini saptayabilen akıllı robotlara yönelik geliştirma yapmaktır. Konusu geçen robotlar üzerinde 3 ana modül bulunmaktadır. Bunlar hareketi lokalizasyon ve streteji olarak sıralanabilir. Tüm bu modüller birbirlerine bağlı olmakla beraber fonksiyonları farklıdır. Bu projede yapay sinir ağları ve görüntü işleme teknikleri kullanılarak robotların saha üzerinde lokalizasyonu sağlanmıştır.
The main idea for this project is to create intelligent robot soccer game by using its location. There are main modules to make humanoid robots fully autonomous which are motion, localisation and strategy. These modules are bound each other but they have their own coding and functions. In this thesis localisation is done by using neural networks and image processing techniques.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/5207
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12703.pdf3.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.