Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/513
Title: P-cycles: Dalgaboyu Bölümlemeli Çoğullama Optik Ağlarda Sürdürülebilirlik
Other Titles: P-cycles: Survivability In Optical Wdm Networks
Authors: Oktuğ, Sema
Uzunpostalcı, Ömer Faruk
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Sürdürülebilirlik
WDM Ağlar
Koruma
P-Cycles
Survivability
WDM Networks
Protection
P-Cycles
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ağ sürdürülebilirliği tekniklerinden p-cycles konusu işlenmiştir. Optik WDM ağlar çok yüksek kapasiteler sağlamakta ve ağda oluşan bir hata çok büyük veri kayıplarına sebep olmaktadır. Sürdürülebilir ağ tasarımı için teklif edilen ve uygulanan bir çok sürdürülebilirlik yaklaşımı bulunmaktadır. P-Cycles, halka ağlardaki gibi bir hıza ve örülü ağlardaki gibi kapasite verimi sağlamaktadır. P-Cycles kullanılarak daha da geliştirilen sürdürülebilirlik teknikleri bu çalışmada işlenmiştir. COST239 ağının, statik trafik altında benzetimi yapılmıştır. İki değişik yedek kapasite yerleştirme problemi AMPL kullanılarak modellenmiş ve Cbc kullanılarak çözülmüştür. Problemler, yedek kapasite ataması optimizasyonuna ile çalışan rotaların optimizasyonunun eklenmesini etkisini bulmayı amaçlamaktadır. Çözümler karşılaştırılmıştır. Ayrıca isteklerdeki değişiklikliğin etkisi de incelenmiştir.
In this study, p-cycles, one of the survivability techniques, is covered. Optical WDM networks provide huge data capacities, and a failure in the network causes huge data losses. There are a number of survivability schemes proposed and implemented about survivable network design. P-Cycles provide ring-like speed with mesh-like efficiency. The survivability techniques which are enhanced using p-cycles are covered in this study. COST239 network is simulated under static traffic. Two different spare capacity placement problems are modeled using AMPL and solved using Cbc. The problems consider the effects of the adding the optimization of the working routes as well as the optimization of the spare capacity allocations. The solutions are compared. The effects of change in demand is also studied.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/513
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4455.pdf4.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.