Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5114
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAkar, İlkay B.tr_TR
dc.contributor.authorBağcı, Mahmuttr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned2010-07-02tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-12T18:25:57Z-
dc.date.available2015-06-12T18:25:57Z-
dc.date.issued2010-07-07tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5114-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010en_US
dc.description.abstractBu çalısmada, kompleks kafes yapıların (latislerin) varlığında, lineer olmayan Schrödinger denkleminin çözümleri olan lokalize dalgaların (solitonların) birinci lineer olmayan bant yapıları ve lineer olmayan stabiliteleri incelenmiştir. Çalısmada, periyodik (kristal) potansiyel, düzensizlik içeren potansiyel ve periyodik olmayan (yarı kristal) potansiyel içindeki solitonlar ayrı ayrı incelenmiştir. Özel olarak, Penrose-7 kafes yapısı içindeki temel solitonların birinci lineer olmayan bant yapıları ve lineer olmayan stabiliteleri incelenmiştir. Solitonların bant yapıları analitik yöntemler ve sayısal yaklaşımlarla ayrı ayrı incelenmiştir. Solitonların lineer olmayan stabilitesi incelenirken çesitli sayısal algoritmalar kullanılmış ve bulunan sonuçların Vakhitov-Kolokolov (VK) stabilite kriterleri ile uyum içinde oldugu gösterilmiştir. Ayrıca, potansiyel derinliği arttırılarak, stabil olmayan soliton çözümlerinin stabil hale getirilebileceği gösterilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the first nonlinear band gap structures and nonlinear stability properties of localized optical solitons arise in the solution of the nonlinear Schrödinger (NLS) equation with an external potential (optical lattice) are investigated. As the external potential, periodic (crystal) lattices, dislocated lattices and the non-periodic (quasicrystal) lattices are investigated in separate cases. In particular, the first nonlinear band gap structures and nonlinear stability properties of fundamental solitons in Penrose-7 lattice are investigated. Band gap structures of solitons are investigated by analytic approximations and numerical methods (Spectral Renormalization). Stability properties of solitons are investigated numerically and the results are shown to be in good agreement with Vakhitov-Kolokolov (VK) stability criterion. In addition, it is shown that, using deeper lattices is an effective method as the collapse arrest mechanism.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectSolitontr_TR
dc.subjectLatistr_TR
dc.subjectBant yapısıtr_TR
dc.subjectStabilitetr_TR
dc.subjectPenrose-7tr_TR
dc.subjectSolitonen_US
dc.subjectLatticeen_US
dc.subjectBand gapen_US
dc.subjectStabilityen_US
dc.subjectPenrose-7en_US
dc.titleİki Boyutlu Kompleks Kafes (latis) İçinde Temel Solitonlartr_TR
dc.title.alternativeFundamental Solitons In Complex Two Dimensional Latticesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMatematik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentMathematics Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Matematik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10649.pdf2.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.