Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5113
Title: Lokal Olarak Konformal Kaehler Manifodları
Other Titles: Locally Conformal Kaehler Manifolds
Authors: Şentürk, Zerrin
Sarıaslanı, Pegah
Matematik Mühendisliği
Mathematics Engineering
Keywords: Hermitian manifoldlar
Lee form
l.c.K-manifoldlar
l.c.K-uzay formları
invaryant altmanifoldlar
Hermitian Manifolds
Lee form
l.c.K-manifolds
l.c.K-space forms
invariant submanifolds
Issue Date: 13-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında, lokal olarak konformal Kaehler manifoldlarının bazı özellikleri sunulmuştur. L.c.K-manifoldlarda Lee form tanımlanmıştır. Bir global kapalı 1-form α_λ yı kabul eden bir Hermitian manifold olarak, bir 2n-boyutlu l.c.K-manifoldunun karakterizasyonunun ∇_(ν ) F_μλ = - β_μ g_νλ + β_λ g_νμ- α_μ F_νλ+〖 α〗_λ F_νμ , denklemini sağladığı ispatlanmıştır. Ayrıca, l.c.K-uzay formlarının ve Riemann eğrilik tensörünün belirli özellikleri sunulmuştur. Lee formun uzunluğunun sabit olması için gerek ve yeter koşul elde edilmiştir. Buna ilaveten, l.c.K-manifoldlarda kontravaryant ve kovaryant hemen hemen analitik vektör alanlarının bazı özellikleri ifade edilmiştir. Son olarak, l.c.K-manifoldlar ve l.c.K-uzay formlarının altmanifoldları sunulmuştur. Böylece, l.c.K-manifoldlar ve uzay formlarda invaryant altmanifoldlar tanımlanmıştır.
In this thesis, some properties of locally conformal Kaehler manifold are presented. The Lee form on l.c.K-manifolds is defined. It is proved that an 2n-dimensional l.c.K-manifold characterization as a Hermitian manifold admitting a global closed 1-form α_(λ )satisfies the equation ∇_(ν ) F_μλ= - β_μ g_νλ+β_λ g_νμ- α_μ F_νλ+α_λ F_νμ . Furthermore, certain properties of l.c.K-space forms and the Riemannian curvature tensor with respect to g_μλ are presented. We get the necessary and sufficient condition for the length of the Lee form to be constant. Moreover, we state some properties of contravariant and covariant almost analytic vector fields in l.c.K-manifolds. Finally, we present submanifolds of l.c.K-manifolds and l.c.K-space forms. The invariant submanifold is defined on l.c.K-manifolds and space forms.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/5113
Appears in Collections:Matematik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10591.pdf384.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.