Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5078
Title: Alüminyum-bakır Boruların Yapıştırma Yöntemi İle Birleştirilmesi
Other Titles: Adhesive Bonding Of Aluminum-copper Tubes
Authors: Eryürek, Barlas
Özel, Kemal
Malzeme ve İmalat
Material and Manufacturing Engineering
Keywords: yapıştırma
boru birleştirmeleri
yaşlanma
adhesive bonding
tube joints
aging
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, akışkan taşıyan alüminyum ve bakır boruların yapıştırma yöntemiyle birleştirilmesi amaçlanmıştır. Boru birleştirmesinin çalışacağı koşullar dikkate alınarak deney yöntemleri belirlenmiştir. Deneysel çalışmalarda, ortamdaki sıcaklık çevriminin ve nemin, zamana bağlı olarak yapıştırma birleştirmesinin dayanımına etkileri incelenmiştir. Çalışmada dört farklı yapıştırıcı ile çalışılmıştır. Al-Cu boru birleştirmeleri için uygun olan yapıştırıcı seçilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada, yapıştırma birleştirmelerine ait dayanım kaybı (yaşlanma) eğrilerinin bir amprik katsayı ile değiştiği belirlenmiştir. Bu katsayı, yapıştırıcı türü ve çalışma koşulları olmak üzere bir takım sebeplere bağlı olarak değişmekte ve deneyel olarak belirlenebilmektedir. Bazı yapıştırıcıların belirli yaşlanma süresi sonunda dayanımlarını ani olarak kaybettikleri (düşey doğrultuda asimptotik formda eğriler vererek), bazılarının ise mukavemet değerlerini sabitleyip bağlantı ömrü sonsuz olacak biçimde (yatayda asimptotik formda eğriler vererek) davranış gösterdiği belirlenmiştir.
In this study, adhesive bonding of aluminum-copper tubes used to transfer fluid is aimed. Experimental methods and procedures were designed considering actual service conditions of Al-Cu tubes. In experimental works, time-dependent effects of temperature cycles and humidity on the strength of adhesive joint were investigated. Four different adhesives were used in experiments and selection of most suitable one for joining of Al-Cu tubes is intended. It was determined that strength-loss (aging) curves vary by an empirical constant. This constant depends on adhesive type and service conditions basically. Some adhesives lose their strength rapidly and some of them stabilize their strength level at the end of a certain aging time. These were determined by using asymptotical tendency of strength reduction curves.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/5078
Appears in Collections:Malzeme ve İmalat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8506.pdf2.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.