Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5074
Title: Eş Kanallı Açısal Preslemenin (ekap) Deneysel İncelenmesi
Other Titles: Nvestigations Of Equal Channel Angular Pressing (ecap) By Experiments
Authors: Gülmez, Turgut
Gürbüz, Deniz
Malzeme ve İmalat
Material and Manufacturing Engineering
Keywords: EKAP
AA2024
EKAP Kalıp Dizaynı
ECAP
AA2024
Severe Plastic Deformation
ECAP Die Design
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, aşırı plastik şekil verme yöntemlerinden biri olan eş kanallı açısal presleme (EKAP) AA2024 alüminyum alaşımı için deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler sonrasında malzemenin mekanik karakteristikleri incelenmiş ve EKAP sonrası malzemenin sertlik ve dayanımında gözle görülür bir artış kaydedilmiştir. Bu sonuçlara ilaveten EKAP çalışma prensibi, EKAP rotaları ve EKAP sonrası mikro yapısal gelişim hakkında teorik bilgiler verilmiştir. Bununla birlikte kullanılan değişik EKAP yöntemlerine kısaca değinilmiş ve geleneksel EKAP kalıplarından farklı yeni bir kalıp dizaynı hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Deneyler sırasında elde edilen tecrübelerin ışığı altında, bundan sonraki deneysel çalışmalara ışık tutabilecek kalıpla ilgili önerilerde bulunulmuştur.
In this study, as one of the severe plastic deformation processes, equal channel angular pressing (ECAP) is investigated by set of experiments by using AA2024 aluminum alloy. After experiments, mechanical characteristics are investigated and noted that there is a remarkable increase in hardness and the strength. In addition to these results, theoretical information is given about ECAP working principle, micro structural refinement by ECAP and ECAP routes Moreover, different ECAP methods are briefly explained and new ECAP die design is explained in detail. By means of the experience obtained during set of experiments, in order to be considered for future studies, some recommendations are given about the die design and the process.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/5074
Appears in Collections:Malzeme ve İmalat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7934.pdf3.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.