Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5070
Title: Otomotiv Sanayinde Kullanılan Direnç Nokta Kaynak Kalitesinin Arttırılması
Other Titles: Increasing Quality Of Resistance Spot Welding Used In Automotive Industry
Authors: Dikicioğlu, Adnan
Ünlükal, Emel
Malzeme ve İmalat
Material and Manufacturing Engineering
Keywords: Kaynak kalitesi
otomotiv
spot kaynağı
Welding quality
automotive
spot welding
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: “Otomotiv sanayinde kullanılan direnç nokta kaynak kalitesinin artırılması” başlıklı bu çalışmada ilk olarak direnç nokta kaynağı ve paremetreleri anlatılmıştır. Üçüncü bölümde otomotiv sektöründe direnç nokta kaynağı incelenmiştir ve TOFAŞ taki uygulamalardan örenekler verilmiştir. Dördüncü bölümde otomotiv sektöründe direnç nokta kaynak kalitesini etkileyen etmenler incelenmiştir. Beşinci bölümde, Direnç nokta kaynak kalitesini etkileyen etmenlerin incelendiği deneysel çalışmalar anlatılmıştır. Son bölümde ise sonuçlar yorumlanmıştır. İlk bölümde çalışmayı tanıtıcı bir giriş yapıldıktan sonra, ikinci bölümde direnç nokta kaynağı, paremetreleri, kullanılan makinalar ve malzemeler, kaynak prosesi, uygulama alanları, avantajları ve dezavantajları, kaynak çekirdeğinin oluşumu ve direnç nokta kaynağını etkileyen etmenler anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, otomotiv sanayinde direnç nokta kaynağının kullanımı, paremetreleri, kaynak çekirdeği, etkileyen etmenler kullanılan makinalar ve bu makinaların parçaları anlatılmıştır. Konunun örneklendirilmesi için TOFAŞ’taki uygulamalara yer verilmiştir. Dördüncü bölümde, otomotiv üretiminde direnç nokta kaynak kalitesini etkileyen etmenler incelenmiştir. Direnç nokta kaynak kalitesinin önemi, etkileyen etmenler, kaynak kalite kontrolünde kullanılan tahribatlı ve tahribatsız metodlar, kaynak hataları, bu hataların sebepleri ele alınmıştır. Ayrıca, kaynak makinalarının bakım işlemleri anlatılmıştır. Konunun daha iyi açıklanması için TOFAŞ taki kalite kontrol işlemleri anlatılmıştır. Beşinci bölümde,direnç nokta kaynak kalitesini etkileyen etmenleri belirlemek için yapılan deneysel çalışmalar ve bu deneylerin sonuçları anlatılmıştır. Sonuç kısmında tüm bu bölümlerin değerlendirilmesi yapılarak elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.
In this study titled “Increasıng Resıstance Spot Weldıng Qualıty In Automotıve Industry”, after a brief introduction, resistance spot welding, welding equipment, welding paremeters, materials and tests that are used to measure weld quality are explained. In the third part, resitance spot welding in automotive industry is explained and applications in TOFAŞ are given. In the forth part, paremeters that effect resistance spot welding are given. After these parts, experiments that are made to observe effects of resistance spot welding quality are explained. In the last chapter, results are discussed. After the work is introduced briefly in the first chapter, resistance spot welding (RSW), equipments used for welding, paremeters, materials, welding process, applications, advantages and disadvantages, weld nugget and effects on the resitance spot welding are explained. In the third part, resistance spot welding applications in automotive industry, paremeters, weld nugget, effects, equipments and members of eqipments are given. To make the subject more clear, applicatioons in TOFAŞ are explained. In the forth part, effects of RSW quality are discussed. Importance of RSW quality, effects of RSW quality, control tests that are destructive and undestructive, weld defects and reasons of defects are explained. Beside, maintanence works of weld equipments are introduced. Examples from TOFAŞ are given. In the fifth part, effects of RSW process, experimental studies and their results are explained. In the last chapter, concerns of RSW and the results of implementations of RSW are discussed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/5070
Appears in Collections:Malzeme ve İmalat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7568.pdf10.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.