Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5064
Title: Otomotiv Sanayiinde Konumlama Kavramı Ve Araca Olan Etkileri
Other Titles: Locator Concept In Automative Industry And Affectness Of The Vehicle
Authors: Dikicioğlu, Adnan
Aydoğdu, Fatih
Malzeme ve İmalat
Material and Manufacturing Engineering
Keywords: Konumlama kavramı
fikstür
boyutsallık
Locator concept
dimensional integrity
fixture
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, konumlama kavramları ve araca olan etkileri incelenmiştir. Konumlayıcıların detaylı anlatımı, kullanım şekillerine göre çeşitlilikleri belirtilmiştir. Boyutsal kontrol sistemleri ve uygulama alanları ile avantaj ve dezavantajları belirtilmiştir. Ayrıca konumlama kavramının araç dinamiği ve statiğindeki önemli noktaları, onların kontrol altında tutulma prensiplerine değinilmiştir. Bu arada çalışmaların neticesinde alınan dizayn ve imalat tedbirlerinden örnekler verilmiştir. Fikstür tasarım ilkeleri ve tasarım şekillerinin açıklamaları yapılmıştır. Ayrıca imalat toleranslarının hesaplanması ve buna göre ekipman ve/veya dizayna olan geri besleme ve yetenek arttırma çalışmaları, bu çalışmalar esnasında uygulanması gereken adımlar anlatılmıştır. Uygulamada yapılan hatalar ve tedbirleri belirtilmiş olup tüm bu çalışmalar sonucunda elde edilen değerlerin seri imalata yeter yakınlıkta olduğu gözlemlenmiştir.
In this study locator concept of the body and it’s affectness of the body has been evaluated. Usage of the locators and concepts are defined. Also dimensional integrity and measurment systems are checked, adventage and disadventages are evaluated. At the same time for dinamic and static critical points are defined and the locator strategies are also evaluated. After these studies finding of the new design and production concepts are mentioned. Fixture design is also evaluated. Some tolerance studies are also indicated and affectness of these tolerance stack up calculations are evaluated. Lessons learnt of the normal productions are mentioned design and production improvement studies are also shown.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/5064
Appears in Collections:Malzeme ve İmalat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4050.pdf27.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.