Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/496
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBuzluca, Fezatr_TR
dc.contributor.authorÖzyurt, Özcantr_TR
dc.date2005tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-07T13:59:52Z-
dc.date.available2015-04-07T13:59:52Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/496-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005en_US
dc.description.abstractDüşük maliyetli cihazların geliştirilmesi ile telsiz duyarga ağları için yapılan uygulamaların sayısı da artmıştır. Bu küçük cihazların duyma, işleme ve iletişim birimleri vardır. Sınırlı güç kaynakları ile iletişim mesafeleri kısadır. Bu sınırlar yüzünden telsiz duyarga ağlarının bütün katmanlarında enerji yönetimi ve hata bağışıklığı düşünülmelidir. Bu tezde ağ katmanı düşünülmüştür. Tasarsız ağlar ve telsiz duyarga ağları için bir çok yönlendirme protokolü tanımlanmıştır. Duyarga ağlar, tasarsız ağların bir çeşidi olmasına rağmen, tasarsız ağlar için düşünülmüş olan bazı protokoller telsiz duyarga ağları için uygun değildir, çünkü telsiz duyarga ağları veri merkezlidir. Bu tezde enerjinin farkında bir veri yayma protokolü tanımlanmıştır. SPIN temel olarak alınmış ve üzerine yönlendirme sırasında maliyetin düşünüldüğü, EAR protokolündekine benzer bir mekanizma getirilmiştir. Sonuçlar bu yöntemin toplam enerji kullanımını azalttığını ve ağın ömrünü uzattığını göstermiştir.tr_TR
dc.description.abstractWireless Sensor Network (WSN) applications are increased with development of low-cost devices. These tiny sensor nodes have sensing, data processing, and communication units. They have limited power and can communicate in short distances. Because of the limitations of these nodes, energy management and fault tolerance must be thought in all communication layers of sensor networks. In this thesis, network layer issues of a WSN are considered. There are lots of routing protocols for Ad-hoc networks and WSN. Although sensor networks are some kind of Ad-hoc networks, some protocols for Ad-hoc networks are not suitable for WSN, because WSNs are data-centric. In this thesis an energy aware fault tolerant data dissemination protocol called EA-SPIN (Energy Aware SPIN) is introduced for sensor networks. It is based on SPIN (Sensor Protocols for Information via Negotiation) protocol, but it has also a multi-hop cost effective routing mechanism, which is similar to EAR (Energy Aware Routing). The experimental results show that the proposed protocol can reduce total energy consumption and increase the network lifetime.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectTelsiztr_TR
dc.subjectDuyargatr_TR
dc.subjectAğlartr_TR
dc.subjectYönlendirmetr_TR
dc.subjectEnerjitr_TR
dc.subjectWirelessen_US
dc.subjectSensoren_US
dc.subjectNetworksen_US
dc.subjectRoutingen_US
dc.subjectEnergyen_US
dc.titleTelsiz Duyarga Ağlar İçin Enerjinin Farkında Müzakere Tabanlı Veri Yayma Protokolütr_TR
dc.title.alternativeEnergy Aware Negotiation Based Data Dissemination Protocol For Wireless Sensor Networksen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentComputer Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3539.pdf905.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.