Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/496
Title: Telsiz Duyarga Ağlar İçin Enerjinin Farkında Müzakere Tabanlı Veri Yayma Protokolü
Other Titles: Energy Aware Negotiation Based Data Dissemination Protocol For Wireless Sensor Networks
Authors: Buzluca, Feza
Özyurt, Özcan
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Telsiz
Duyarga
Ağlar
Yönlendirme
Enerji
Wireless
Sensor
Networks
Routing
Energy
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Düşük maliyetli cihazların geliştirilmesi ile telsiz duyarga ağları için yapılan uygulamaların sayısı da artmıştır. Bu küçük cihazların duyma, işleme ve iletişim birimleri vardır. Sınırlı güç kaynakları ile iletişim mesafeleri kısadır. Bu sınırlar yüzünden telsiz duyarga ağlarının bütün katmanlarında enerji yönetimi ve hata bağışıklığı düşünülmelidir. Bu tezde ağ katmanı düşünülmüştür. Tasarsız ağlar ve telsiz duyarga ağları için bir çok yönlendirme protokolü tanımlanmıştır. Duyarga ağlar, tasarsız ağların bir çeşidi olmasına rağmen, tasarsız ağlar için düşünülmüş olan bazı protokoller telsiz duyarga ağları için uygun değildir, çünkü telsiz duyarga ağları veri merkezlidir. Bu tezde enerjinin farkında bir veri yayma protokolü tanımlanmıştır. SPIN temel olarak alınmış ve üzerine yönlendirme sırasında maliyetin düşünüldüğü, EAR protokolündekine benzer bir mekanizma getirilmiştir. Sonuçlar bu yöntemin toplam enerji kullanımını azalttığını ve ağın ömrünü uzattığını göstermiştir.
Wireless Sensor Network (WSN) applications are increased with development of low-cost devices. These tiny sensor nodes have sensing, data processing, and communication units. They have limited power and can communicate in short distances. Because of the limitations of these nodes, energy management and fault tolerance must be thought in all communication layers of sensor networks. In this thesis, network layer issues of a WSN are considered. There are lots of routing protocols for Ad-hoc networks and WSN. Although sensor networks are some kind of Ad-hoc networks, some protocols for Ad-hoc networks are not suitable for WSN, because WSNs are data-centric. In this thesis an energy aware fault tolerant data dissemination protocol called EA-SPIN (Energy Aware SPIN) is introduced for sensor networks. It is based on SPIN (Sensor Protocols for Information via Negotiation) protocol, but it has also a multi-hop cost effective routing mechanism, which is similar to EAR (Energy Aware Routing). The experimental results show that the proposed protocol can reduce total energy consumption and increase the network lifetime.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/496
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3539.pdf905.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.