Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4954
Title: Zıegler Nıchols Uyarlama Yöntemi Ve Mıgo Yaklaşımı
Other Titles: Ziegler Nichols Tunning Rules And Migo Approach
Authors: Bir, Atilla
Develi, Hakan
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: PI Kontrolör
Ziegler Nichols
MIGO
AMIGOs
PI Controller
Ziegler Nichols
MIGO
AMIGOs
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Basit PI kontrolör en yaygın kontrol algoritmasıdır. Temel kontrolör uyarlama kuralları Ziegler Nichols tarafından 1942 yılında ortaya konmuştur. Yöntem iki temele dayanır: sistem parametrelerinin deneysel olarak kolay bir şekilde elde edilmesi ve kontrol parametrelerinin sistem parametrelerinden basit bağıntılar yardımıyla elde edilmesi. Bu yöntemin bazı sakıncaları olmakla beraber basitliği sayesinde yaygın kullanımı devam etmektedir. Bu çalışmada sistem kontrolünde sıkça karşılaşılan yaklaşık tekdüze sistemler için PI kontrolör uyarlama kuralları ortaya konmuştur. Yöntem sistem parametrelerini basamak yanıtı deneyinden üç parametre ile belirlemeye dayanır. Uyarlama kuralları integral kazancın en büyük duyarlık kısıtlaması altında eniyilenmesiyle elde edilmiştir. Yeni kurallar Ziegler Nichols uyarlama kuralları kadar basittir ve daha iyi sonuçlar vermektedir.
The simple PI controller is most common control algorithm. Simple methods for tuning this controller were developed by Ziegler and Nichols in 1942. The methods were based on two ideas: to characterize process dynamics by two parameters, that are easily determined experimentally, and to calculate controller parameters from the process parameters by a simple formula. Ziegler Nichols metods have some drawbacks but because of their simplicity the Ziegler Nichols metods remined very popular. In this study we presents new tuning rules for PI control of process with essentially monotone step response that are typically encountered in process control. The rules are based on characterization of process dynamics by three parameters that can be obtained from a step response experiment. The rules are obtained by maximizing integral gain subject to a constraint on the maximum sensitivity. They are almost as simple as the Ziegler Nichols tuning rules but they give substantially better performance.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/4954
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2833.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.