Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4927
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖztürk, Zübeydetr_TR
dc.contributor.authorUluç, Murattr_TR
dc.date2014tr_TR
dc.date.accessioned2014-01-27tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-12T08:56:45Z-
dc.date.available2015-06-12T08:56:45Z-
dc.date.issued2014-02-05tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/4927-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014en_US
dc.description.abstractDünya çapında yaygın hale gelen balastsız üstyapı, birçok farklı koşullarda kullanılmak üzere çeşitli tasarım tiplerine sahiptir. İstanbul da giderek önem kazanan metro hatlarında da farklı tasarım tipleri uygulanmıştır. Bu çalışmada dünya genelinde ilk balastsız üstyapının ortaya çıkmasından günümüze kadar olan farklı tasarımların detayları, avantaj ve dezavantajları ile bazı istatistikî verileri hakkında bilgi verilmiş, metro hatlarında kullanılan kazı yöntemleri ile elektromekanik sistem çeşitleri üzerinde durulmuştur.İstanbul’da işletmesi yapılmakta olan üç adet ağır metro hattının imalatında uygulanan kazı yöntemleri, üstyapı tasarımları, kullanılan farklı elastikliğe sahip bağlantı elemanları, makas tipleri, elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemlerinin incelemesi yapılarak birbirilerine göre farklılıkları, avantaj ve dezavantajları ile işletmede sağlayacakları imkanlardan bahsedilmiştir. İmalatı yapılan üstyapıları meydana getiren kalemlerin birim maliyetleri araştırılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe slab track, which is useful around the world, has a lot of design types that suitable for different conditions. Different design types of slab track have aplied on İstanbul heavy metro lines, which have growing importance. In this study it has been mentioned about the details, advantages and disadvantages of different superstructures that created since the first slab track has been built, some cutting methods and various electromechanical systems used on metro projects.Following the researches; the differences, advantages, disadvantages and opportunities on operating the lines have been talked about by analysing the cutting methods, superstructure designs, electrification and signalization systems, crossing and fastenning types of three heavy metro lines being operated in İstanbul. The unit costs of components that compose the suprestructures of three metro lines have been researched.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectBalastsız üstyapıtr_TR
dc.subjectİstanbultr_TR
dc.subjectmetrotr_TR
dc.subjectelektromekaniktr_TR
dc.subjectSlab tracken_US
dc.subjectİstanbulen_US
dc.subjectmetroen_US
dc.subjectelectromechanicalen_US
dc.titleİstanbul Metrolarında Balastsız Üstyapı Ve Sistem Özelliklerinin İncelenmesi Ve Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeExamine And Comparison Between Different Slab Tracks And System Properties Of Istanbul Metro Linesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID10025891tr_TR
dc.contributor.departmentUlaştırma Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentTransportation Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Ulaştırma Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.