Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4927
Title: İstanbul Metrolarında Balastsız Üstyapı Ve Sistem Özelliklerinin İncelenmesi Ve Karşılaştırılması
Other Titles: Examine And Comparison Between Different Slab Tracks And System Properties Of Istanbul Metro Lines
Authors: Öztürk, Zübeyde
Uluç, Murat
10025891
Ulaştırma Mühendisliği
Transportation Engineering
Keywords: Balastsız üstyapı
İstanbul
metro
elektromekanik
Slab track
İstanbul
metro
electromechanical
Issue Date: 5-Feb-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Dünya çapında yaygın hale gelen balastsız üstyapı, birçok farklı koşullarda kullanılmak üzere çeşitli tasarım tiplerine sahiptir. İstanbul da giderek önem kazanan metro hatlarında da farklı tasarım tipleri uygulanmıştır. Bu çalışmada dünya genelinde ilk balastsız üstyapının ortaya çıkmasından günümüze kadar olan farklı tasarımların detayları, avantaj ve dezavantajları ile bazı istatistikî verileri hakkında bilgi verilmiş, metro hatlarında kullanılan kazı yöntemleri ile elektromekanik sistem çeşitleri üzerinde durulmuştur.İstanbul’da işletmesi yapılmakta olan üç adet ağır metro hattının imalatında uygulanan kazı yöntemleri, üstyapı tasarımları, kullanılan farklı elastikliğe sahip bağlantı elemanları, makas tipleri, elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemlerinin incelemesi yapılarak birbirilerine göre farklılıkları, avantaj ve dezavantajları ile işletmede sağlayacakları imkanlardan bahsedilmiştir. İmalatı yapılan üstyapıları meydana getiren kalemlerin birim maliyetleri araştırılmıştır.
The slab track, which is useful around the world, has a lot of design types that suitable for different conditions. Different design types of slab track have aplied on İstanbul heavy metro lines, which have growing importance. In this study it has been mentioned about the details, advantages and disadvantages of different superstructures that created since the first slab track has been built, some cutting methods and various electromechanical systems used on metro projects.Following the researches; the differences, advantages, disadvantages and opportunities on operating the lines have been talked about by analysing the cutting methods, superstructure designs, electrification and signalization systems, crossing and fastenning types of three heavy metro lines being operated in İstanbul. The unit costs of components that compose the suprestructures of three metro lines have been researched.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
URI: http://hdl.handle.net/11527/4927
Appears in Collections:Ulaştırma Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.