Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4921
Title: Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Karayolu Ulaşımına Yönelik En Uygun Gürültü Perdesi Yerinin Belirlenmesi
Other Titles: Determining Optimum Noise Wall Location For Highway Transportation With Geographical Inromation Systems
Authors: Öztürk, Zübeyde
Özbek, Cihan
442627
Ulaştırma Mühendisliği
Transportation Engineering
Keywords: gürültü perdesi
coğrafi bilgi sistemleri
gürültü haritası
Noise wall
gis
noise map
Issue Date: 26-Nov-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Karayolu ulaşımı, tüm ulaşım türleri içerisinde en fazla kullanılan ve çevre ile ilişkisi en fazla olandır. Ulaşım için gereken ulaşım yapıları teknolojileri, yerleşim alanları arasındaki bağları kurar ve sosyal, kültürel ve ekonomik olarak sosyal yaşamda etkili bir rol oynayarak hayatın devam etmesine önemli bir katkıda bulunur. Karayolunun olduğu her yerde aynı zamanda karayolu kaynaklı gürültü de söz konusudur. Trafik kaynaklı gürültü özellikle kentsel yaşam alanlarında yaşayanları en fazla rahatsız eden gürültü türüdür. Karayolu trafiğindeki gürültü; taşıtların motor aksamlarından, taşıtların hızından, yolun niteliğinden ve trafiğin yoğunluğundan kaynaklanan gürültü biçiminde sıralanabilir. Bu çalışmada, öncelikle tezin amacına yönelik temel bilgileri sağlamak amacıyla temel ses kavramları, sesin fiziksel özellikleri, ses düzeyi tanımları, sesin yayılması ve ses kaynak türleri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, çeşitli ulaşım türlerinden kaynaklanan gürültü türleri tanımlandıktan sonra karayolu kaynaklı gürültü türleri ve bu tür bir gürültüyü oluşturan faktörler incelenmiştir. Bu gereksinim doğrultusunda gerçekleştirilen bu tez çalışmasında, gürültü perdelerinin en uygun dağılımının sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda konumsal ve konumsal olmayan verileri veritabanında entegre ederek etkin analiz imkanı sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak konumsal analiz fonksiyonlarından Ağ Analizi ile mevcut gürültü perdelerinin etki alanları belirlenmiş, bu etki alanlarının dışında ve risk alanının içinde bulunan bölgelerin analizleri yapılarak çalışmanın sonucunda pilot bölge için en uygun gürültü perde konumları belirlenmiştir.
In the last years the numbers of car increase exponentially all over the world. Together with this increase more problems occur, not just increase numbers of accidents or exhaust pollution problems appear in experts focus. Traffic noise is an important environmental health problem affecting the health and wellbeing of the people exposed. Research on traffic noise being undertaken today shows that such noise can also lead to serious health problems. The aim of the this study is to provide optimum distribution of noise wall locations which provide effective noise management in pilot area. In this context, existing noise walls effect areas are determined with Network Analyis which is the spatial analyse function of Geographical Information Systems (GIS). As a result, optimum noise walls locations and number of the noise walls are defined in pilot area.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/4921
Appears in Collections:Ulaştırma Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13028.pdf9.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.