Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4920
Title: Atık Lastik Katkılı Asfalt Kaplamaların Trafik Gürültü Sönümlemesindeki Etkileri
Other Titles: The Effects Of Scrap Tires In Asphalt Pavement On Highway Noise Damping
Authors: Öztürk, Zübeyde
İmamoğlu, Celal Tolga
438667
Ulaştırma Mühendisliği
Transportation Engineering
Keywords: Ses
karayolu gürültüsü
atık lastik
atık lastik katkılı asfalt
Sound
highway traffic noise
scrap tires
scrap tires in asphalt
Issue Date: 6-Jan-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada öncelikle tezin amacına yönelik temel bilgileri sağlamak amacıyla temel ses kavramları, sesin fiziksel özellikleri, ses düzey tanımları hakkında bilgiler verilmiştir. Bu temel bilgiler sonrası karayolu kaynaklı gürültü ve bu gürültüyü oluşturan etmenler incelenmiştir. Ayrıca yine amaca yönelik olarak atık lastiklerin birleşimi, genel özellikleri, potansiyel çevresel riskleri ve yönetimi hakkında kapsamlı bilgiler sunulmuştur. Atık lastik katkılı asfaltın tanımı, kullanımı, performansı ve faydaları hakkındaki bilgiler verildikten sonra empedans tüpü ASTM E1050 ile gerçekleştirilen laboratuvar deneyi ile atık lastik katkılı asfaltın birleşenlerindeki değişimin ses sönümlemesindeki etkileri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Böylece atık lastik katkılı asfaltın ses sönümlemedeki davranışı ve bu davranışı etkileyen faktörler analiz edilerek tez çalışmasının temeli oluşturulmuştur. Çalışmanın son bölümünde ise öncelikle Türkiye’deki atık lastik durumu mevcut yasa ve yönetmeliklere göre incelendikten sonra İSFALT A.Ş ve TÜBİTAK MAM ‘ın ortak çalışması olan atık lastik katkılı asfaltın bitümlü sıcak karışımlardaki performansı ve Karayolları Genel Müdürlüğünün 1.5 km’lik pilot kauçuk asfalt uygulaması gibi ülkemizde gerçekleşen ilk projelere değinilmiştir. Son olarak atık lastik katkılı asfalt kaplamanın diğer bir trafik gürültüsü önlemi olan ses perdeleriyle birlikte kullanılmaları durumunda ses perdeleri inşa maliyetlerinde azalmaya ve efektif ses sönümlemesi sağlamasına yardımcı olacağı sonucuna varılmıştır.
In order to provide a basis for this thesis, this study will first present an informative background on basic sound concepts, sound level definitions, and physical properties of the sound. This introduction will be followed by an examination of the sources of highway traffic noise. After this part, comprehensive information on the basic properties of waste tires and their composition has been, followed by a discussion of waste tire management and environmental risks it carries. The definition of the scrap tires in asphalt, and a discussion of its use, performance, and advantages has been followed by an analysis of a lab experiment with an impedance tube ASTM E1050 and the effect of the change in the composition of crumb rubber asphalt in sound absorption. Thereby, the behavior of crumb rubber asphalt in sound absorption and the factors influencing this behavior has been examined, providing the basis of this thesis. In the last part of this study, the situation of waste tire management in Turkey has been assessed according to the current law and regulations. The co-project of ISFALT A.S. and TUBITAK MAM. on the performance of crumb rubber asphalt on bitumen hot mix and the pilot application of 1.5 km rubberized asphalt by the General Directorate of Highways are projects that has been referred to in this section. Finally, it has been concluded that the use of crumb rubber asphalt in conjunction with sound walls results in the reduction of construction costs and it helps increase sound absorption capacity.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/4920
Appears in Collections:Ulaştırma Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12911.pdf4.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.