Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4898
Title: İstanbul Metrosu Iıı. Aşama Tünellerinde Kullanılan Destekleme Tipleri Ve Maliyetlerinin İncelenmesi
Other Titles: Examination Of Supporting Types And Its Costs Of Istanbul Subway Iii. Stage Tunnels
Authors: Öztürk, Zübeyde
Atasoy, Ali
Ulaştırma Mühendisliği
Transportation Engineering
Keywords: NATM
İstanbul Metrosu
Tüneller
NATM
İstanbul Subway
Tunnels
Issue Date: 9-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu (NATM) detaylı bir şekilde ele alınarak incelenmiştir. Analiz çalışmaları hem literatüre hem de uygulamaya dayanılarak yapılmıştır. Bu kapsamda İstanbul metrosunun Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman III. aşama tünelleri örnek proje olarak ele alınmıştır. Metro inşaatı, yapımı sırasında karşılaşılan özel durumlar ve kısmen farklı yapım teknikleri nedeniyle konumuz açısından önemlidir. Çünkü değişik amaçlara yönelik birbirinden farklı tüneller inşa edilmiş olup zemin parametrelerine, su durumuna, fay mevcudiyetine, toprak örtüsünün kalınlığına, çevresel koşullara, statik ve dinamik yükün varlığına, güzergah üzeri yapılaşmanın durumuna göre farklı destekleme biçimleri uygulanmıştır. Bu nedenle projenin ve uygulanma şeklinin takip edilmesi tez açısından gerekli olmuştur.
Within the scope of the work, the New Austrian Tunnel Method (NATM) is analyzed in detail based on literature and practices. In this context, the III. Stage Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman tunnels of İstanbul Metro project is handled as an example. Since the project is very important because of the special conditions encountered and the distinctive construction methods preferred. Moreover, the tunnels of the project are supported with different methods in terms of soil parameters, water content, fault zone, thickness of ground cover, environmental conditions, statical load and dynamical load, conditions of the structures over tunnel. That is why the project is handled through the dissertation.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/4898
Appears in Collections:Ulaştırma Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10835.pdf28.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.