Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4871
Title: İstanbul Kara Ulaşımının Üstyapı Maliyetinin İncelenmesi
Other Titles: Cost Analyse Of Superstructure In Istanbul Urban Transportation Systems
Authors: Öztürk, Zübeyde
Dedehayır, Emin Ali
Ulaştırma Mühendisliği
Transportation Engineering
Keywords: Kentiçi Karayolu Ulaşımı
İstanbul
Üstyapı Maliyetlerinin Karşılaştırması
Urban Transportation
Istanbul
Cost Analyse of Superstructure
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma, Ulaşım Ana Planı göz önünde bulundurularak, İstanbul il sınırları içerisinde, kent içi kara ulaştırma sistemlerini üstyapı maliyetleri açısından irdelemek amacıyla, farklı yaklaşım ve kabullerden faydalanarak yapılmıştır. Öncelikle İstanbul ilinin coğrafi durumu ve nüfus dağılımı incelenmiş, kent içi ulaştırma sistemlerinde kullanılan üstyapılar hakkında bilgiler aktarılmıştır. Daha sonra yıllık ortalama trafik değerleri, ulaştırma sistemlerinin işgal ettiği alanlar, üstyapı yapım maliyetleri ve üstyapı bakım maliyetleri güncel değerlerle hesaplanmıştır. Bu doğrultuda birim alan maliyetleri ve yolculuk maliyetleri bulunmuş ve karşılaştırılmıştır. Çalışmada İstanbul kent içi taşımacılığında demiryolu taşımacılığının karayolu taşımacılığından daha avantajlı olduğu, İstanbul’da kent içi ulaştırma sistemleri arasındaki demiryolu ulaştırmasının payının ve sistemler arası entegrasyonun arttırılması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.
In this study, mainly by using Main Transportation Plan, cost analyse of urban transportation system in İstanbul are achived by different assumptions and acceptances. Firstly, geographical structure and population structure of İstanbul are looked over. Secondly some technical datas are given, related to the superstructure of urban transportation systems in İstanbul. Thirdly, year based traffic values, the areas which are used by urban transportation systems, superstructe construction costs and superstructure maintenance costs are calculated. According to these values, unit area costs for urban transportation systems and unit travel costs in urban transportation are found and compared. Finally, it is found out that transportation costs of highway systems are expensive then railway systems in İstanbul. In this case, an increase at the usage of railway transportation and an increase at the entegration between highway and railway transportation will be suitable for further steps and investment.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/4871
Appears in Collections:Ulaştırma Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8542.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.