Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4859
Title: İstanbul'da Kentiçi Ulaştırma Sistemlerinin Gerektirdiği Alanlar Ve Alan Kullanım Maliyetleri
Other Titles: The Land Usage And Ecological Costs Of The Transportation Systems In Istanbul
Authors: Öztürk, Zübeyde
Öge, Volkan
Ulaştırma Mühendisliği
Transportation Engineering
Keywords: Alan Kullanım Maliyeti
İstanbul
Ulaştırma Sistemleri
Ulaştırma Planlaması
Ulaştırma Mühendisliği
Istanbul
Landuse Cost
Ecological Cost
Transportation Systems
Transportation
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Değerlendirme sonuçlarına göre, demiryolu sistemleri karayolu sistemlerine göre gereksinim duydukları alanın maliyeti ve kapasitelerine kıyasla avantajlı bulunmuştur. Bundan sonra yapılacak yatırımlarda demiryoluna ayrılacak bütçenin yüksek tutulması, alan kullanımı açısından daha düşük maliyetle daha yüksek kapasitede ulaştırma imkanı verebilecek olması nedeniyle daha avantajlı olacaktır.
The results of the evaluation study suggest that rail route systems have better advantages when compared to the land route systems in terms of their land costs and capacities. In future investments, it will be more advantageous to allocate a higher budget to railway system as it has potential to offer transportation means with lower cost and higher capacity regarding land utilization.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/4859
Appears in Collections:Ulaştırma Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7331.pdf845.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.