Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/483
Title: Araç Uzaktan Erişim
Other Titles: Remotely Accessing The Car
Authors: Örencik, Bülent
Futacı, Toygun
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Etmenler
Nitelik Gurupları
CAN Yolu
ZigBee
AğGeçidi
Agents
Cluster
CAN Bus
ZigBee
Gateway
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Taşıt araçlarının günlük hayatımızda önemli rol oynamaya başlamasıyla, araç otomasyonunun genel amaçlı bilgi işlemin bir uzantısı haline geleceğini görmekteyiz. Bunun sonucu olarak “araç yerel bilgi ağlarına erişim ve bilgi aktarımı” güncel bir araştırma konusudur. Bu tür bir iletişim için, etmen teknikleri kullanılabilir. Gezgin etmen teknolojisi, gezginlik ihtiyaçlarını en iyi karşılar niteliktedir. Bu çalışmada, araç yerel bilgi ağlarına, geniş alan ağlarından erişim ve bilgi değişimi için, etmen tabanlı bir sistem tasarlanmış ve gerçeklenmiştir. Çalışmada ayrıca, bu tür endüstriyel otomasyon bilgi ağlarına etmen tabanlı erişimde, farklı üreticilerin etmenleri arasında standart bir iletişim mekanizmasının gerekliliği saptanmıştır. Gezgin etmen ile sabit etmen arasında daha önceden tanımlı otomasyon amaçlı mesajların değişimi mümkün olmalıdır. Bu amaçla, ZigBee “Nitelik Değer Çifti” mesajlaşması benzeri bir uygulama seviyesi protokolü önerilmiş ve uygulanabilirliğinin gösterilmesi hedeflenerek gerçekleştirilmiştir.
Today’s car automation is becoming a part of more general computing environment as the car is playing important role in our daily life. As a result remotely accessing the “car automation local network” and exchanging information is a current research area. Agent oriented techniques can be used for this kind of communication indeed mobile agent technology serves the mobility requirements best. In this work, an agent based architecture was designed and implemented to access and exchange information with the nodes on the car local automation network from the wide area network to show that this kind of mechanism is useful and feasible. In this work it was also realized that, for this kind of agent accesses to the industrial automation networks, there need to be a standard way of communication between agents coming from different vendors. A mobile agent, visiting a gateway should be able to communicate with a stationary agent to exchange predetermined standard messages for automation. It is proposed that a ZigBee “Key Value Pair” messaging like application level protocol over clusters, be used for this kind of agent communication. It was shown by implementation that this kind of protocol is applicable.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/483
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3183.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.