Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4821
Title: Yüksek Hızlı Teknelerde Denizcilik Performans Analizi
Other Titles: Seakeeping Performance Analysis For High Speed Craft
Authors: Sarıöz, Kadir
Kalender, Osman Ender
Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Marine Technology
Keywords: Denizcilik Performansı
Gövde Formu
Düşey İvmelenme
Optimizasyon
Seakeeping
Hull Form
Vertical Acceleration
Optimization
Issue Date: 27-Apr-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Son yıllarda Türkiye gemi inşaat sanayinde söz sahibi ülkelerden birisi olmuştur. Özellikle Türkiye’de üretilen motoryatlar dünya çapında bir kaliteye ve üne ulaşmışlardır. Yüksek hızlı tekneler statüsündeki motoryatların üretiminin tamamen Türkiye’de yapılıyor olmasına karşın ülkemizde yalnızca gemi inşaatın üretim ayağı gelişmiş olup, tekne formunun iyileştirilmesi ile ilgili ARGE çalışmalarına gereken para ve mesai harcanmamaktadır. Bu çalışma kapsamında düşey ivmelenme değerlerinin teknenin ana boyutlarının değişiminden nasıl etkilendiği incelenecektir. Zira düşey ivmelenme değeri, bir motoryatın, ticari başarısındaki önemli kriterlerden birisi olan konfor kriterini en çok etkileyen bileşendir. Analizi yapılacak olan motoryat Türkiye’de imal edilebilecek özelliklere sahiptir. Teknenin boyu 22.25 m. eni ise 5.811 m.dir. Bu inceleme kapsamında boyu 21.75 m.den 22.75 m.ye kadar, 0.25 m. aralıklarla değişen 4 adet model üretilmiştir. Aynı zamanda eni 5.411 m. ile 6.211 m. arasında değişen 4 adet model daha üretilmiş ve tüm bu modellerin düşey ivmelenme değerleri Maxsurf programının Seakeeping modülü ile hesaplanmış ve tüm modellerden elde ettiğimiz sonuçlar birbirleri ile karşılaştırılmıştır.
In recent years, Turkey has become one of the major shipbuilder countries in the world. Particularly motor yachts that have been designed and built in Turkey have reached world-wide quality and reputation. However, the progress achieved in the design and production procedures has not been matched by the research on hull form development. In general very limited funds are allocated for R&D activities about hull form optimization. In the scope of this thesis, the variations of vertical acceleration values in waves by the changes in vessel s dimensions are analysed. The vertical acceleration value is the most influential component on the comfort in waves and therefore significantly affects the commercial success of a motor yacht. For the analysis a typical motor yacht designed and built in Turkey is selected as the parent form. The vessel s length is 22,25 m and the breadth 5,811 m. By using this form as the parent form four different variant forms were generated. The lengths of these variant forms vary from 21,75 m to 22,75 m, by 0,25 m increments. Four more variant forms were generated by changing the beradth between 5,411 m and 6,211. The vertical acceleration values of all these foems were calculated by the Seakeeper module of Maxsurf software and the results were compared with each other.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/4821
Appears in Collections:Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11511.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.