Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/474
Title: Telsız Duyarga Ağlarında Sorgu Dağıtımı Ve İşlenmesi
Other Titles: Query Dissemination And Processing In Wireless Sensor Networks
Authors: Örencik, Bülent
Kaya, Ömer Sinan
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Telsiz Duyarga Ağları
TinyOS
Sorgu İşleme
Sorgu Dağıtımı
Bitiştirme
Yerel Optimizasyon
Mica
Mica2
Mica2Dot
Tasarısız
Hizmet tabanlı
Wireless Sensor Networks
TinyOS
Query Processing
Query Dissemination
Concatenation
Local Optimizations
Mica
Mica2
Mica2Dot
Ad hoc
Service aware
Issue Date: 31-Dec-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Telsiz duyarga ağları müdahelesiz ve bağlantısız bir şekilde çalışır ve güç harcaması çok yüksek öneme sahiptir. Genel amaçlı kendiliğinden uyum sağlayabilen altyapılar kullanıcı isteklerinin dağıtımı ve duyarga verilerinin toplanması için kullanışlıdır. Bu tezde gücü verimli bir şekilde kullanmak için bir yerel sorgu optimizasyonu yapan ve ağ içinde mesajları bitiştiren bir duyarga sorgulama mekanizması tanıtılmaktadır. Protokol bir çok katmanlı mimarinin en alt katmanı olarak çalışması üzere tasarlanmıştır. Bu mimaride protokol bir gözlem uygulaması aracılığıyla hizmet tabanlı bir tasarısız omurga üzerinden hedef alandaki duyargalara erişimi sağlamaktadır.Tezde sorgular veri üretme karakterlerine gore kıyaslanmaktadır ve bu bağlamda sorgulama sisteminin bileşenleri açıklanmaktadır. TinyOS üzerinde çalışan Mica düğümleri için bir prototip gerçekleştirme yapılmıştır ve bu gerçeklemenin deneysel performans sonuçları ve karşılaştırmalı veri trafiği verilmiştir. Sonuçlar göstermiştir ki yerel optimizasyon ile veri trafiği kullanıcının belirlediği örnekleme periyodu oranında azalır ve mesaj bitiştirme ise ayrıca veri iletimini %75 oranında azaltır. Ayrıca yine gösterilmiştir ki uygulamaya özel hizmet kalitesi parametreleri dinamik duyarga ağlarının oluşturulması için verilmli bir şekilde kullanılabilir.
Wireless sensor networks operate in unattended and untethered mode where power consumption is of greatest importance. General purpose adaptive infrastructures are useful for dissemination of user interests and collection of sensor data. In this thesis, a sensor querying mechanism which provides local query optimization and in-network message concatenation for energy efficient response delivery is presented. The protocol is designed to operate as the lowest tier of a hierarchical architecture that enables access to tiny sensors in the target domain from a monitoring application via a service aware ad hoc backbone. Queries are classified according to data generation characteristics and the components of the querying system are explained in this context. A comparative data traffic analysis and experimental performance results of the prototype implementation on TinyOS running Berkeley mica motes are also given. The results have revealed that local optimization can reduce bit transmission by a multiple of user supplied sampling period parameter and message concatenation can further reduce transmission by 75%. It has also been shown the application specific quality of service parameters can effectively be used to construct sensor querying networks dynamically.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/474
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2770.pdf3.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.