Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/468
Title: Çoklu Gönderim Ağlarında Merkezi Düğüm Seçilmesi
Other Titles: Rendezvous Point Selection In Multicast Networks
Authors: Oktuğ, Sema
Özen, Osman Belgi
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Çoklu Gönderim
SCMP
PIM-SM
Merkezi Düğüm
Randevu Noktası
RP
Çoğa Gönderim
SCMP
PIM-SM
Rendezvous Point
RP
Rendezvous Point Relocation
Multicast Networks
Multicast Scenarios
Core Router
Core Router Relocation
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, günümüzde kullanılan seyrek tarzlı çoklu aktarım algoritmalarının bir eksiği olan ve dinamik üyelere sahip çoklu aktarım gruplarında daha belirgin olarak gözlemlenen çoklu gönderim ağacına bağlı servis kalitesinde düşme problemi üzerinde durulmaktadır. Günümüzde kullanılan seyrek tarzlı çoklu gönderim algoritmalarında, merkez düğüm seçilmesi yönetimsel olarak yapılmaktadır ve durağan bir seçim yöntemidir. Bu nedenle, zamanla çoklu aktarım grubuna yeni alıcılar ve kaynaklar üye olduklarında ya da ayrıldıklarında, yönetimsel olarak seçilen merkez düğümlü çoklu aktarım ağaçlarında servis kalitesi düşer. Beklenen servis kalitesine tekrar ulaşabilmek için, yeni bir merkez düğüm seçilmeli ve çoklu gönderim ağacı yeni bulunan merkez düğüme göre oluşturulmalıdır. Bu çalışmada, var olan protokollerden PIM-SM çoklu gönderim protokolü ile merkez düğümün dinamik değişmesine olanak veren SCMP çoklu gönderim protokolü incelenmiş, birbirleriyle karşılaştırılmış ve merkez düğümün yer değiştirilmesinin sağladığı avantajlar ve dezavantajlar farklı tipteki ağlar ve çoklu aktarım senaryoları üzerinde denenerek belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, yapılan bu çalışma sırasında esnek bir çoklu gönderim senaryo üreteci geliştirilmiştir.
In this study, the focus is on the problem of the degradation of the multicast trees used in sparse mode multicast protocols, which have dynamic members, due to inefficiency in the location of the core (rendezvous) router as time proceeds. In sparse mode multicast protocols, the rendezvous point is chosen administratively and it is a static selection method unresponsive to the changes in the network dynamics. Therefore, when new sources or receivers join/leave the multicast group by time, the quality of service(QoS) provided by the multicast tree degrades. A better rendezvous point should be selected to prevent this problem and a new multicast tree must be reconstructed rooted at the new RP. In this study, PIM-SM protocol,with static RP, is compared with SCMP protocol which enables the RP to be changed. The advantages and the disadvantages of dynamic RP relocation process is investigated for different type of networks and multicast scenarios. During this work, a flexible multicast scenario generator is developed and used.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/468
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2577.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.