Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/465
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHarmancı, Emretr_TR
dc.contributor.authorSavaş, Özgürtr_TR
dc.date2005tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-07T13:59:47Z-
dc.date.available2015-04-07T13:59:47Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/465-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005en_US
dc.description.abstractGünümüzde uygulamaları İnternet servis sağlayıcılarının yüksek performanslı omurgalar tasarlamasını gerektirmektedir. Bu amaçla kullanılan ATM şebekelerinin ortaya çıkardığı ölçeklenebilirlik problemi, sanal devre üzerinde kaynak rezervasyonu nedeniyle kaynakların verimsiz kullanımı ve IP paketlerinin omurga girişinde hücrelere dönüşümünün yarattığı performans kaybı nedeniyle MPLS’e doğru bir yönelim gözlenmektedir. MPLS’in IP yönlendirme mimarisindeki ihtiyaçları karşılaması, yönlendiricilerin yüksek performans/hız sağlaması, ölçeklenebilirlik problemini aşması, getirdiği etiket yığını yapısıyla VPN teknolojisini desteklemesi, IP QoS özelliklerini MPLS omurgası üzerinden taşımayı sağlaması ve ortaya koyduğu yeni yönlendirme özellikleri ile etiket anahtarlama büyük kurumlar ile servis sağlayıcı omurgalarında giderek yaygınlaşmaktadır. Tez kapsamında MPLS teknolojisinin bahsedilen temel özellikleri, etiket anahtarlama temel kavramları, MPLS mimarisi, VPN desteği ve QoS uygulamaları detaylı bir incelemeye tabi tutulmakta ve gerçek bir ağ platformunda MPLS omurgası kurularak, bu omurga üzerinde VPN ve DiffServ ile servis kalitesi uygulamalarına yer verilerek, MPLS VPN üzerinden IP QoS mekanizmalarının devamlılığı ve bu uygulamaların paket iletimi üzerindeki etkileri analiz edilmektedir.tr_TR
dc.description.abstractIncreasing number of Internet users, growing amount of WAN connections and demand on multimedia applications, obligated the Service Providers to design and supply high performance backbone networks. Since ATM networks brings some disadvantages such as scalability issues, inefficient use of resources because of resource reservation method and the necessity to convert IP packets into cells, along with its advantages, migration to MPLS technology became wide-spread. MPLS technology is said to be considerable because of new approaches and advantages that it bring. Since it fulfils the requirements on IP routing architectures and perfomance, removes the complexity and problems such as scalability that ATM has, and supports label stacking for VPN needs, label switching begin to be standardized on enterprise and ISP backbones. In this thesis, specialities of MPLS architecture, VPN support and QoS approach investigated in detail, and on the last section they have proven on a real MPLS backbone design. Using MPLS/VPN and DiffServ applications on emulation network, it is showed how IP QoS definitions can be transferred over MPLS backbone using VPN tunnels, and the effect on packet transmission is defined.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMPLStr_TR
dc.subjectVPNtr_TR
dc.subjectQuality of Servicetr_TR
dc.subjectQoStr_TR
dc.subjectServis Kalitesitr_TR
dc.subjectMultiprotocol Label Switchingtr_TR
dc.subjectÇok Protokollü Etiket anahtarlamatr_TR
dc.subjectSanal özel ağlartr_TR
dc.subjectMPLSen_US
dc.subjectVPNen_US
dc.subjectQuality of Serviceen_US
dc.subjectQoSen_US
dc.subjectMultiprotocol Label Switchingen_US
dc.subjectvirtual private networken_US
dc.titleMpls Vpn Ağlarında Servis Kalitesi İncelemesitr_TR
dc.title.alternativeQuality Of Service Analysis On Mpls Vpn Networksen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentComputer Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2431.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.