Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4651
Title: Uçak Motorunun Durum İzleme Verilerini Yorumlayan Uzman Sistem
Other Titles: Interpretation Of Aircraft Engine Condition Monitoring Data With An Expert System
Authors: Özkol, İbrahim
Şenliol, Yalçın
Uçak ve Uzay Mühendisliği
Aerospace Engineering
Keywords: Yapay Zeka
Uzman Sistem
Uçak Motoru
Verilerin Yorumlanması
Artificial Intelligence, Expert System, Aircraft Engine, Interpreting Data
Issue Date:  19
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Uçak bakımlarının en önemli kısmı uçak motorunun bakımıdır. Uçuşun farklı safhalarında motordan bazı veriler okunarak bakım esnasında değerlendirilmek üzere hafızada tutulur. Bu verilerin uçak bakımı sırasında değerlendirilmesi motor durumunun izlenilmesi olarak adlandırılır ve motor bakımlarının yapılması ve belirli bir dönem için planlanmasında kullanılır. Günümüzde motor durum izleme verilerinin yorumlanması uçak motor bakım departmanlarındaki insan uzmanlar tarafından yapılmaktadır. İnsan uzmanlar, çeşitli motor durum izleme yazılımları tarafından oluşturulan motor durum izleme verileri incelemektedirler. Uzmanlık bilgilerini, deneyimlerini ve motor üreticisi firmanın teknik dökümanlarını bazı parametrelerin yorumlanmasında kullanan insan uzmanlar, motorların bakımı esnasında yapılması gerekenler için kararlar vermekte ve motor bakımlarının planlamasını yapmaktadırlar. Bu çalışmada geliştirilen uzman sistem, insan uzmanların yorumladıkları bu parametreleri aynı insan uzmanlar gibi yorumlayabilmektedir. Uzman sistem, uçak motorunun o anki durumunu gösterebilmekte ve motor bakımı için tavsiyeler verebilmektedir. Bu uzman sistem, insan uzmanların iş yardımcısı olarak kullanılabileceği gibi eğitim amaçlı olarak da kullanılabilir.
There is no doubt that one of the most important issues of aircraft maintenance is the engine maintenance. Some engine data are acquired in different part of a flight and considered in engine maintenance. This is called as engine condition monitoring and it assists in managing and forecasting engine maintenance. Today, interpreting of engine condition monitoring data is done by human experts employed in aircraft engine maintenance departments. Human experts check and consider the engine condition monitoring data which are formed by some different engine condition monitoring software. They are interpreting some parameters with their expertise and technical documents of engine manufacturer and then they decide action plans and schedule maintenance programs for the engines. The expert system which is presented in this thesis, can interpret the same parameters like a human expert. The system can monitor momentary condition of the engine and inferences advices for engine maintenance. The expert system can be used as assistant to human experts and can be used for training purposes.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/4651
Appears in Collections:Uçak ve Uzay Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8591.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.