Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/465
Title: Mpls Vpn Ağlarında Servis Kalitesi İncelemesi
Other Titles: Quality Of Service Analysis On Mpls Vpn Networks
Authors: Harmancı, Emre
Savaş, Özgür
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: MPLS
VPN
Quality of Service
QoS
Servis Kalitesi
Multiprotocol Label Switching
Çok Protokollü Etiket anahtarlama
Sanal özel ağlar
MPLS
VPN
Quality of Service
QoS
Multiprotocol Label Switching
virtual private network
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Günümüzde uygulamaları İnternet servis sağlayıcılarının yüksek performanslı omurgalar tasarlamasını gerektirmektedir. Bu amaçla kullanılan ATM şebekelerinin ortaya çıkardığı ölçeklenebilirlik problemi, sanal devre üzerinde kaynak rezervasyonu nedeniyle kaynakların verimsiz kullanımı ve IP paketlerinin omurga girişinde hücrelere dönüşümünün yarattığı performans kaybı nedeniyle MPLS’e doğru bir yönelim gözlenmektedir. MPLS’in IP yönlendirme mimarisindeki ihtiyaçları karşılaması, yönlendiricilerin yüksek performans/hız sağlaması, ölçeklenebilirlik problemini aşması, getirdiği etiket yığını yapısıyla VPN teknolojisini desteklemesi, IP QoS özelliklerini MPLS omurgası üzerinden taşımayı sağlaması ve ortaya koyduğu yeni yönlendirme özellikleri ile etiket anahtarlama büyük kurumlar ile servis sağlayıcı omurgalarında giderek yaygınlaşmaktadır. Tez kapsamında MPLS teknolojisinin bahsedilen temel özellikleri, etiket anahtarlama temel kavramları, MPLS mimarisi, VPN desteği ve QoS uygulamaları detaylı bir incelemeye tabi tutulmakta ve gerçek bir ağ platformunda MPLS omurgası kurularak, bu omurga üzerinde VPN ve DiffServ ile servis kalitesi uygulamalarına yer verilerek, MPLS VPN üzerinden IP QoS mekanizmalarının devamlılığı ve bu uygulamaların paket iletimi üzerindeki etkileri analiz edilmektedir.
Increasing number of Internet users, growing amount of WAN connections and demand on multimedia applications, obligated the Service Providers to design and supply high performance backbone networks. Since ATM networks brings some disadvantages such as scalability issues, inefficient use of resources because of resource reservation method and the necessity to convert IP packets into cells, along with its advantages, migration to MPLS technology became wide-spread. MPLS technology is said to be considerable because of new approaches and advantages that it bring. Since it fulfils the requirements on IP routing architectures and perfomance, removes the complexity and problems such as scalability that ATM has, and supports label stacking for VPN needs, label switching begin to be standardized on enterprise and ISP backbones. In this thesis, specialities of MPLS architecture, VPN support and QoS approach investigated in detail, and on the last section they have proven on a real MPLS backbone design. Using MPLS/VPN and DiffServ applications on emulation network, it is showed how IP QoS definitions can be transferred over MPLS backbone using VPN tunnels, and the effect on packet transmission is defined.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/465
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2431.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.