Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/462
Title: Steganografik Kütüphane Tasarımı
Other Titles: Design F A Steganographic Library
Authors: Örencik, Bülent
Erkin, Zekeriya
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Steganografi
gizli iletişim
kriptografi
Internet güvenliği
gizli yazı
Steganography
secret communication
cryptography
Internet security
secret writing.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Internet ve Internet teknolojilerinin günlük hayata kazandırdıkları hız her alanda verim artışına ve hayatın kolaylaşmasına sebep olmuştur. Ancak, milyonlarca kullanıcın paylaştığı bir ortamda güvenliğin ve bu güvenliğin bir parçası olan güvenli iletişimin amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi önemli bir çalışma konusudur. İletişimin varlığının bile gizli olduğu durumlarda iletişim kullanılan steganografi eski bir sanat olmakla beraber günümüz teknolojisi ile kendisine farklı bir uygulama alanı bulmuştur. Sayısal steganografi adı verilen ve gelişmiş teknolojinin nimetlerinden yararlanılan bu alanda araştırmalar oldukça yenidir. Bu tezde günümüze kadar yapılmış çalışmalar derlenmekte ve araştırmacıların çalışmalarını var olan diğer algoritmalar ile test edebilecekleri bir platform sunulmaktadır. Bu platformda tezde incelenen konular Java programlama dili ile gerçeklenmiştir. Modüler yapısı ile hazırlanan bu kütüphaneye yeni algoritmalar kolayca eklenebilir.
Steganography is the art of secret writing that aims to conceal the existence of a private message to be sent. Steganography, derived from Greek roots “steganos” and “graphein,” literally means covered writing. In practice, this is mostly achieved by transmitting a message on a channel where some other kind of information is already being transmitted. In this thesis, the state of art is observed in detail. A steganographic library, which contains the most important algorithms, is implemented. This library could be used as a test platform or even steganographic software. Finally, the usage of this library is demonstrated with an interface written in Java.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/462
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2405.pdf4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.