Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/457
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOktuğ, Sematr_TR
dc.contributor.authorUçar, Alitr_TR
dc.date2004tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-07T13:59:46Z-
dc.date.available2015-04-07T13:59:46Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/457-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004en_US
dc.description.abstractAktif Kuyruk Yönetimi tekniği, TCP’nin sondan düşürmeli kuyruklar üzerinde başarım kısıtlarını gidermek üzere önerilmiştir. Aktif kuyruk yönetimi teknikleri, kuyruk taşmadan, paket kayıpları henüz olmadan, TCP uçlarını erken uyarma fikri üzerine kuruludur. Flow Random Early Drop, Green, Stochastic Fair Blue, Stabilized RED, akış bazlı aktif kuyruk yönetimi teknikleridir. Tezin ana amacı, NS benzetim aracını kullanarak, FRED, GREEN, SFB, ve SRED tekniklerinin karşılaştırmalı bir başarım analizini sunmaktır. Farklı ağ ve trafik kurguları kullanarak, ortalama kuyruk boyu, eşit kaynak kullanımı, iletim hızı, ve paket kayıp oranı bazında detaylı başarım analizleri yapılmıştır. Bu denli karşılaştırmalı bir çalışmanın, TCP/IP tıkanıklık denetimi için kullanılan akış bazlı aktif kuyruk yönetimi tekniklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını, ve farklı durumlarda doğru teknik seçimine yardımcı olacağını düşünüyoruz.tr_TR
dc.description.abstractActive Queue Management is recommended to overcome the performance limitations of TCP congestion control mechanisms over drop-tail networks. Flow Random Early Drop, Green, Stochastic Fair Blue, Stabilized RED are some of the active queue management algorithms which are flow-based in nature. The main objective of this thesis is to present a comparative analysis of the performance of the FRED, GREEN, SFB, and SRED algorithms using the NS Network Simulator. This simulation tool is utilized to conduct comprehensive analysis on the performance of the algorithms in terms of average queue size, fairness, utilization and packet loss rate under different network topologies and traffic patterns. We believe a comparative study of this kind can provide a better understanding of these flow-based active queue management algorithms proposed for TCP/IP congestion control and makes the life easier in deciding the appropriate algorithm to deploy.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectAktif Kuyruk Yönetimitr_TR
dc.subjectAkış Bazlıtr_TR
dc.subjectEşitliktr_TR
dc.subjectKarşılaştırmatr_TR
dc.subjectActive Queue Managementen_US
dc.subjectFlow-baseden_US
dc.subjectFairnessen_US
dc.subjectComparisonen_US
dc.titleIntserv Uygulamalarında Kullanılabilir Aktif Kuyruk Yönetimi Tekniklerinin Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeComparison Of Active Queue Management Techniques To Be Used In Intserv Implementationen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentComputer Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2348.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.