Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/456
Title: Endüstriyel Ağlar ( Canbus Üzerinde Bir Uygulama Protokolü: Canup )
Other Titles: Industrial Networks ( An Application Protocol On Canbus: Canup )
Authors: Adalı, Eşref
Özdemir, Akın
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Endüstriyel Ağlar
Mikrodenetleyici ağları
Denetleyici Alan
Industrial Networks
Microcontroller Networking
CAN
Controller
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada yaygın olarak kullanılan beş endüstriyel ağ Ethernet, Modbus, Profibus, Foundation Fieldbus ve CANbus kısaca anlatılarak avantaj ve dezavantajları incelenmiştir. CAN (Controller Area Network) protokolü tanımlamalar ve fonksiyonlar açısından ayrıntılarıyla açıklanmıştır. CANbus üzerinde tanımlanmış iki uygulama protokolü kısaca anlatılarak, bu iki protokol karşılaştırılmış benzerlik ve farklılıklar tartışılmıştır. CANbus üzerinde yeni bir uygulama protokolü tanımlanmıştır. CANUP (CAN Uygulama Protokolü) adını verdiğimiz bu protokolde uygulamadan bağımsız olarak haberleşme hızı, mesaj kimliği atama, veri değişimi metotları, ağ yönetimi ve mesaj tetikleme mekanizmaları ile ilgili kurallar ve yapılar tanımlanmaktadır. CANUP protokolünün bir uygulaması asansör kontrol sistemleri için geliştirilmiştir. ASCAN olarak adlandırılan bu uygulamada asansör kontrol sistemlerinde kullanılan üç ayrı seri haberleşme hattı tek bir CANbus hattında birleştirilmiştir. Ana kontrol paneli ile kat ve kabin üniteleri arasındaki haberleşme sistemi ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
In this study, five commonly used industrial networks Ethernet, Modbus, Profibus, Foundation Fieldbus and CAN are briefly explained and advantages and disadvantages are analysed. CAN (Controller Area Network) protocol is described in detailed with definitions and functions. Two well-known application protocols CANopen and DeviceNet defined on CANbus are explained briefly. They are compared in different points and similarities and differences are discussed. A new application protocol on CANbus is defined. The protocol named as CANUP defines general rules and structures for message identifier allocation, data exchange methods, network management, message triggering and baudrate. An application of CANUP protocol for lift control systems is developed. In this application named as ASCAN three different networks in lift control systems are gathered on single CAN network. Communication system between main control panel, cabin and floor units is described in details.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/456
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2339.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.