Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/450
Title: Optik Ağlarda Yönlendirme Ve Dalga Boyu Atama Yöntemlerinin Ağ Yapısına Bağlı Olarak Etkinliğinin İncelenmesi
Other Titles: Performance Analysis Of Routing And Wavelength Assignment Approaches In Optical Wdm Networks According To The Edge Number Of The Graph
Authors: Oktuğ, Sema
Serova, Ayşegül
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: yol bulma ve dalga boyu atama
wdm yönlendirmeli ağlar
dalga boyu seçme yöntemleri
en az tıkanık olan yol
fplc
en az yuklu olan yol
llr
alternatif yollardan en kısa olan yol
asp
ilk uygun dalga boyu
en çok kullanılan dalga boyu
routing and wavelength assignment
rwa
fixed paths least congested
fplc
least loaded routing
llr
alternate shortest path
asp
first fit
most used
random wavelength assignment
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yol bulma ve dalga boyu atama problemi dalga boyu bölümlemeli çoğullama yöntemine dayalı yönlendirme yapan tam optik ağlarda önemli bir yer tutmaktadır. Yapılan çalışmada yol bulma ve dalga boyu atama problemi ve çözümleri ele alınmıştır. Bu konuda yapılmış bazı çalışmalara da yer verilmiştir. Değişken trafik altında alternatif yollardan en kısa olanının seçildiği ASP, en az tıkanık olan yolu seçen FPLC, FPLC_k, en az yoğun olan yolu seçen LLR yöntemleri gerçeklenmiştir. Bu çözümlerin ağ yapısına kenar eklenmesi durumunda başarımlarının değişimi simulasyon yöntemiyle gösterilmiştir. Ağ yapısına kenar ekleme işlemi, ağaçtan tam bağlı grafa doğru ve var olan topolojide yer alan kenarlara paralel kenarlar eklenerek iki şekilde yapılmıştır. Simulasyonda dalga boyu seçme yöntemlerinden, ilk uygun, en çok kullanılan ve uygun olan dalga boylarından herhangi birini seçen yöntemler kullanılmıştır.
Routing and wavelength assignment (RWA) is an important issue in the WDM routed optical networks. The problem and approaches to address RWA problem is the concept of this study. Fixed paths least congested (FPLC), FPLC_k an adaptation of FPLC, least loaded routing (LLR) and alternate shortest path (ASP) schemes are implemented and their performance is observed via simulation. Random, Most Used and First Fit wavelength assignment approaches are used to select a wavelength for the lightpath. The behaviour of the schemes are tested as the connectivity of the graph is increased from a tree structure to complete graph by adding non-existing edges to the graph. Another case examined is adding new parallel edges to the edges in the original network toplogy.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/450
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2069.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.