Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/444
Title: Akıllı Kartlar İle Ağ Güvenlik Sistemi Tasarımı
Other Titles: Designing A Network Security System With Smartcards
Authors: Sönmez, Coşkun
Uluöz, Hakan
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Akıllı kart
ağ güvenliği
veri şifreleme
Smartcard
network security
data encryption
Issue Date: 2003
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, akıllıkart teknolojisi kullanılarak, yerel ağlar üzerinde güvenli mesajlaşmaya imkan veren bir sistem tasarlanmıştır. Akıllıkartlar, çeşitli güvenlik uygulamalarında sıklıkla kullanılan cihazlardır. Bu sistemde de akıllı kartların güvenilirlik özelliği bir ağ üzerinde kullanılmıştır. Sistem, işletim sisteminden bağımsız olup kullanıcı-parola ikilisi ile bağlanılabilen hemen her işletim sisteme uyacak şekilde tasarlanmıştır. Sistemde kullanılan şifreleme algoritmaları ve akıllıkart tez yazarının tercihi olup, dileyen bir mühendisçe başka bir tip akıllıkart kullanılarak alternatif bir şifreleme yöntemi uygulanması mümkündür.
In this study, a secure messaging protocol is implemented by the help of smartcards. Smartcards are totally secure devices that are used in various security based applications. In this system, this feature of the smartcards is projected onto a network. System is totaly operating system independent and can be easily integrated to any operating system requiring a user-password combination for logging on. The encryption methods and, so far, related smartcard are the choice of author. Any other encryption method with related smartcard can be adapted to the system.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/444
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1974.pdf880.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.