Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/443
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGökmen, Muhittintr_TR
dc.contributor.authorBeratoğlu, Muhammet S.tr_TR
dc.date2003tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-07T13:59:44Z-
dc.date.available2015-04-07T13:59:44Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/443-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, araç plaka tanımanın en önemli adımlarından biri olan plaka yer saptama adımı için ayrıt saptamaya dayalı yeni bir yöntem geliştirilmiştir. İlk olarak Canny ayrıt saptayıcısı kullanılarak görüntünün yatay yönde gradyanları bulunmuştur. Bulunan gradyanlar negatif-pozitif çiftler halinde eşleştirilmiş, tek kalanlar elenmiştir. Ayrıt çiftlerinin arasında kalan benekler morfolojik işlemlerle doldurularak görüntü eşiklenmiştir. Bu görüntü üzerinde bağlı bölgeler analizi yapılarak, plaka karakter adayı öbekleri ayrık olarak elde edilmiştir. Öbeklerin sayıları ve birbirlerine göre konumları uygun olanlar birleştirilmiş ve plaka bölgesi bulunmuştur. Elde edilen bölgeler plaka arka plan renk bilgisi kullanılarak iyileştirilmiştir. Yöntem İTÜ Çoğul Ortam Merkezi-Araç Plaka Tanıma Sistemi (ÇOM-APTS) ile karşılaştırılmıştır. Farklı veritabanları üzerinde yapılan testlere göre geliştirilen yöntem, yer saptamada ortalama %8 daha başarılı olmuştur. Geliştirilen yer saptama yöntemi ÇOM-APTS ile tümleştirilmiştir. Test sonuçlarına göre tümleştirilen sistemin plaka tanıma başarımı yaklaşık %5 artarak %85 düzeyine ulaşmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis study presents a new edge based license plate localization method for vehicle license plate recognition systems. Firstly, the horizontal gradients of the vehicle image are found by using Canny edge detector. Next, the gradients are matched as negative-positive pairs and the singles are eliminated. Then, by using morphological operators, the pixels between the edge pairs are filled, and as a result a thresholded image that implies the plate character candidates is reached. Connected component analysis is applied to that thresholded image and plate character candidate blobs are separately obtained. After that, plate character candidates are merged to create plate candidates. At the last stage of the method, using plate background color information, plate regions are enhanced. A performance evaluation method is defined for each step of the vehicle plate recognition system, and the proposed method is compared with license plate recognition system (LPRS) which was developed in ITU Multimedia Center. Results of the license plate localization rate for different vehicle image databases are shown that, the proposed method increases the success rate at by 6%. After integrating the new method with the LPRS of ITU Multimedia Center; license plate recognition rate is over performed nearly 5% and is raised to the level of 85% average.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectAraç Plaka Tanımatr_TR
dc.subjectPlaka Yer Saptamatr_TR
dc.subjectAyrıt Saptamatr_TR
dc.subjectEşikleme.tr_TR
dc.subjectVehicle License Plate Recognitionen_US
dc.subjectLicense Plate Localizationen_US
dc.subjectEdge Detectionen_US
dc.subjectThresholding.en_US
dc.titleAraç Plaka Yerinin Saptanmasıtr_TR
dc.title.alternativeVehicle License Plate Localizationen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentComputer Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1962.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.