Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4433
Title: Pastörize Sütün A Ve D Vitamin Kayıplarının İncelenmesi Ve A Ve D Vitaminlerince Zenginleştirilmesi
Other Titles: Investigation Of Vitamin Losses During Pasteurization Process And Vitamin A – D Fortification Of Milk
Authors: Karaali, Artemis
Özkan, Bilgin
Gıda Mühendisliği
Food Engineering
Keywords: Süt
vitaminler
süt vitaminleri
pastörizasyon
vitamin kayıpları
HPLC
Milk, vitamins, milk vitamins, pasteurization, vitamin losses, HPLC
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Süt insan beslenmesinde ve sağlığında önemli bir yere sahip olan kıymetli bir gıda maddesidir. Sahip olduğu yüksek değerde besin öğeleri dolayısıyla süt Dünya tarihi boyunca insanoğlu tarafından çok çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Farklı çevresel, kültürel, bölgesel farklılıkların doğrultusunda günümüzde çok çeşitli süt ürünleri üretilmekte ve tüketilmektedir. Gelişen teknolojik olanaklar da süt sanayine yeni ufuklar kazandırmıştır. Süt ürünlerinin çeşitliliği arttırılmış, muhafaza ve nakil koşulları iyileştirilmiş, ürünlerin çeşitli arzu edilmeyen yönlerinin iyileştirilmesi yönünde de bu teknolojik olanaklar yardımıyla önemli aşamalar kaydedilmiştir. Bu kaydedilen gelişmelerden biri de sütün tabii tutulduğu proses boyunca kaybettiği bazı bileşenlerinin ve niteliklerinin geri kazandırılması ya da istenen değerlere yaklaştırılması ile ilgili olan gelişmelerdir. Bu araştırmada çiğ sütün pastörize süte işlenmesi süreçlerinde uğradığı vitamin kayılarının HPLC metodu ile saptanması ve son ürünün vitamin kayıpları doğrultusunda zenginleştirilmesi incelenmektedir.
Milk is a valuable food for human nutrition and health. Its components have high nutritional value so milk has been used extensively in the form of different products throughout history. Different kinds of milk products are being produced over the world due to cultural, local, and environmental differences. New technologies now prove new horizons to milk industry. Improvement of milk products varieties, improvement of storage and transportation conditions and removal of undesired properties are now possible with new technologies. One of these technologies is vitamin fortification of milk which makes up for lost vitamins during the pasteurized milk production process. The aim of this project is to determine by HPLC the scope of losses of vitamin A and D during pasteurized milk processing and to investigate the efficiency of the fortification process.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/4433
Appears in Collections:Gıda Mühendisliği Lisanüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2203.pdf979.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.