Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/442
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖrencik, Mehmet Bülenttr_TR
dc.contributor.authorToyran, Mustafatr_TR
dc.date2003tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-07T13:59:44Z-
dc.date.available2015-04-07T13:59:44Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/442-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003en_US
dc.description.abstractKuantum kriptografi bilginin, fizik kuralları ile korunduğu kriptografi tekniğidir. Klasik kriptografinin hattı dinleyen üçüncü kişilerin, şifreli mesajın içeriğini elde edememesi için çok çeşitli matematiksel teknikler kullanmasına rağmen; kuantum kriptografide bilgi fizik kuralları ile korunur. Klasik kriptografide bilginin mutlak güvenliği garanti edilemez. Kuantum kriptografide, Heisenberg belirsizlik ilkesi ve foton polarizasyonu gibi kuantum mekaniğine ait birtakım yasalar kullanılarak, güvenli bir haberleşme sistemi kurulabilir. Bu kuantum haberleşme sisteminde, kuantum kriptografi iki parti için, tamamen güvenli bir iletişimle, şifreleme anahtarının gizli bir kanal üzerinden değiş tokuşu için araçlar sunmaktadır. Bu tezde kuantum kriptografinin detaylı bir incelemesini vermek amaçlanmıştır. Ancak, metinde kuantum mekaniği yasalarının kullanıldığı diğer birtakım kuantum uygulamalar hakkında da bilgiler bulmak mümkündür.tr_TR
dc.description.abstractQuantum cryptography is the cryptography technique which the information is protected by the laws of physics. While classical cryptography employs various mathematical techniques to restrict eavesdroppers from learning the contents of encrypted messages, in quantum cryptography the information is protected by the laws of physics. In classical cryptography an absolute security of information cannot be guaranteed. In quantum cryptography, a secure communication system can be built by using a few laws of quantum mechanics such as Heisenberg uncertainty principle and foton polarisation. In this quantum communication system, quantum cryptography provides means for two parties to exchange a enciphering key over a private channel with complete security of communication. This thesis aims to give a detailed research of the quantum cryptography. However, it is also possible to find information about some other quantum applications which use laws of quantum mechanics in the text.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectKuantum mekaniğitr_TR
dc.subjectKuantum hesaplamatr_TR
dc.subjectKuantum bilgisayartr_TR
dc.subjectKlasik kriptografitr_TR
dc.subjectKuantum kriptografitr_TR
dc.subjectKuantum kriptanaliztr_TR
dc.subjectHeisenberg belirsizlik ilkesitr_TR
dc.subjectFoton polarizasyonutr_TR
dc.subjectKuantum uygulamalar.tr_TR
dc.subjectQuantum mechanicsen_US
dc.subjectquantum computingen_US
dc.subjectquantum computeren_US
dc.subjectclassic cryptographyen_US
dc.subjectquantum cryptographyen_US
dc.subjectquantum cryptanalysisen_US
dc.subjectHeisenberg uncertainty principleen_US
dc.subjectfoton polarisationen_US
dc.subjectquantum applications.en_US
dc.titleKuantum Kriptografitr_TR
dc.title.alternativeQuantum Cryptographyen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentComputer Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1958.pdf4.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.