Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4422
Title: Lınux Çekirdeğinin Gerçek Zaman Performansının Ölçüm Yükü Getirilmeksizin Ölçülmesi
Other Titles: Unintrusively Linux Kernel Real-time Performance Measurement
Authors: Örencik, Bülent
Çayır, Mustafa
Savunma Teknolojileri
Defence Technology
Keywords: Linux
İşletim sistemleri
Gömülü sistemler
Kesme gecikmesi
Çizelgeleyici gecikmesi
Linux
Operating Systems
Embedded Systems
Interrupt Latency
Scheduler Latency
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Linux çekirdeğindeki gerçek zaman performansını etkileyen mekanizmalar incelenmiş, Linux’un niçin katı gerçek zamanlı olmadığı ortaya konmuştur. Linux işletim sisteminin gerçek zaman performansını geliştiren yaklaşımlar incelenmiştir. Linux gerçek zaman performansını ölçüm yükü getirmeksizin ölçebilen bir sistem tasarlanmıştır. Ayrıca, mikroişlemci tabanlı bir devre geliştirilmiş olup, bu devre sayesinde gerçek koşullara uygun ayarlanabilir kesme işaretleri oluşturabilmektedir ve bu kesme işaretlerine göre Linux gerçek zaman performansı ölçülebilmektedir.
Linux kernel mechanisms that are influence on real-time performance and all available approaches to make Linux more real-time were analyzed. In addition, we developed a method to perform unintrusively measurement of Linux real-time performance. To achieve unintrusively measurement, an embedded system is developed to generate interrupts to Linux machine with adjustable timing via host machine user interface program to simulate real world events most accurately.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/4422
Appears in Collections:Savunma Teknolojileri Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3965.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.