Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/442
Title: Kuantum Kriptografi
Other Titles: Quantum Cryptography
Authors: Örencik, Mehmet Bülent
Toyran, Mustafa
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Kuantum mekaniği
Kuantum hesaplama
Kuantum bilgisayar
Klasik kriptografi
Kuantum kriptografi
Kuantum kriptanaliz
Heisenberg belirsizlik ilkesi
Foton polarizasyonu
Kuantum uygulamalar.
Quantum mechanics
quantum computing
quantum computer
classic cryptography
quantum cryptography
quantum cryptanalysis
Heisenberg uncertainty principle
foton polarisation
quantum applications.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Kuantum kriptografi bilginin, fizik kuralları ile korunduğu kriptografi tekniğidir. Klasik kriptografinin hattı dinleyen üçüncü kişilerin, şifreli mesajın içeriğini elde edememesi için çok çeşitli matematiksel teknikler kullanmasına rağmen; kuantum kriptografide bilgi fizik kuralları ile korunur. Klasik kriptografide bilginin mutlak güvenliği garanti edilemez. Kuantum kriptografide, Heisenberg belirsizlik ilkesi ve foton polarizasyonu gibi kuantum mekaniğine ait birtakım yasalar kullanılarak, güvenli bir haberleşme sistemi kurulabilir. Bu kuantum haberleşme sisteminde, kuantum kriptografi iki parti için, tamamen güvenli bir iletişimle, şifreleme anahtarının gizli bir kanal üzerinden değiş tokuşu için araçlar sunmaktadır. Bu tezde kuantum kriptografinin detaylı bir incelemesini vermek amaçlanmıştır. Ancak, metinde kuantum mekaniği yasalarının kullanıldığı diğer birtakım kuantum uygulamalar hakkında da bilgiler bulmak mümkündür.
Quantum cryptography is the cryptography technique which the information is protected by the laws of physics. While classical cryptography employs various mathematical techniques to restrict eavesdroppers from learning the contents of encrypted messages, in quantum cryptography the information is protected by the laws of physics. In classical cryptography an absolute security of information cannot be guaranteed. In quantum cryptography, a secure communication system can be built by using a few laws of quantum mechanics such as Heisenberg uncertainty principle and foton polarisation. In this quantum communication system, quantum cryptography provides means for two parties to exchange a enciphering key over a private channel with complete security of communication. This thesis aims to give a detailed research of the quantum cryptography. However, it is also possible to find information about some other quantum applications which use laws of quantum mechanics in the text.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/442
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1958.pdf4.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.