Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4397
Title: Demirkapı Kışlası’nın Tarihsel Gelişimi, M.s.b. İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı Olarak Kullanımı Ve Koruma Sorunları
Other Titles: The Historical Evolution Of The Demirkapi Barrack, Its Adaptive Re-use As M.S.B. Istanbul Tedarik Bolge Baskanligi Building And The Conservation Problems
Authors: Tanyeli, Gülsün
Düzalan, Nurçe
Restorasyon
Restoration
Keywords: Demirkapı
Sur-u Sultani
Kışla
Tıbbiye
19.yy
Koruma
Demirkapı
Sur-u Sultani
Barracks
Medical School
19th C.
Conservation
Issue Date: 16-Feb-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada İstanbul’un Eminönü İlçesi’nin Sirkeci’yi Sarayburnu semtine bağlayan HocapaĢa Mahallesi’ nde yer alan M.S.B. Tedarik Bölge Başkanlığı yapılarından karargah binasının günümüzdeki durumunun belgelenmesi, tarihsel gelişim sürecinin araştırılması, yapının korunup gelecek nesillere aktarılabilmesi için gerekli müdahalelerin ve yeniden kullanımına yönelik önerilerin yapılması amaçlanmıştır. Sur-u Sultani’ nin Haliç ile birleştiği noktada konumlanan yapı 19. yy’ ın başında kışla olarak inşa edilmiştir. 1865 yılına kadar 1 nci Kolordunun elbise ve mühimmat deposu olarak kullanılmıştır. 1865 kolera salgınından dolayı mevcut tıbbiyenin taşınması gerektiğinde Demirkapı’ daki bu kışlaya yerleşilmiş ve bina Mekteb-i Harbiye-i Tıbbiye-i Şahâneleri (As. Tıbbiye Mektebi) olarak 1903 yılına kadar hizmet vermiştir. İşgal dönemlerinde Fransız kıĢlasına dönüĢen yapı, 1956 tarihinde İstanbul Levazım Amirliği olarak işlevlenmiştir. 1984 yılından itibaren Lv. Amirliği yerine İstanbul Ted. Blg. Bşk.’lığı adını almıştır. Çalışma kapsamında yapının bulunduğu Eminönü ölçesi ve Sarayburnu semtinin coğrafi konumları, tarihsel ve sosyal gelişmeleri incelenmiştir. İstanbul’da yer alan diğer askeri yapılar kapsamında tarihi kışla yapıları ve kullanım olanakları da tez kapsamında araştırılmıştır.
The aims of this project are; to document the existing condition of the command center building of M.S.B. Tedarik Bölge Başkanlığı located on Hocapaşa neigbourhood of Eminönü district which connects Sirkeci to Sarayburnu, to investigate the historical development process, of the building, to contribute the conservation of the building and its heritage for the future generations by suggesting necessary actions and new function proposals. The building located on the intersection of Sur-u Sultani and Haliç was builded as barracks in the beginning of 19th C. Until 1865, it was used as a depot for uniforms and ammunitions of 1st army corps. Because of a need of moving the medical school at the time of cholera epidemic in 1865, the medical school moved in to these barracks in Demirkapı. And the building named as Mekteb-i Harbiye-i Tıbbiye-i Şahâneleri and served as military medical school until 1903. During the French occupation period, the buildinsg became a French barracks. In 1956, the buildings started to be used as İstanbul quartermaster corps headquarters and called as ‘İstanbul Levazım Amirliği’. In1984, the building started to be called as ‘İstanbul Ted. Blg.Bşk.’ In the scope of this project, Eminönü and Sarayburnu neighborhoods’ geographical, historical and sociological developments analyzed and other military buildings and historical barracks in İstanbul and their functions are also discussed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/4397
Appears in Collections:Restorasyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11187.pdf14.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.