Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4385
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTanyeli, Gülsüntr_TR
dc.contributor.authorHızır, Rahmitr_TR
dc.date2012tr_TR
dc.date.accessioned2013-03-11tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-09T08:24:04Z-
dc.date.available2015-06-09T08:24:04Z-
dc.date.issued2013-03-12tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/4385-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012en_US
dc.description.abstractİstanbul’un fethinden sonra başta Bursa olmak üzere çeşitli yerlerden getirilen Ermeniler, tercihen şehrin önemli yerlerinden olan Samatya, Topkapı, Kumkapı, Edirnekapı, Balat mahallelerine yerleştirilmiş ve ibadetlerini gerçekleştirebilmek için kendilerine tahsis edilen Rum kiliselerini kullanmışlardır. Ermeni Patrikhanesi daha önce Samatya’da iken 1641 yılında Kumkapı’da bugünkü yerine taşınmıştır. Patrikhane’nin tam karşısında yer alan kilise, birkaç kez yangın geçirdikten sonra 1828 yılında, birbirine geçişleri bulunan üç kâgir yapı olarak yeniden inşa edilmiştir. Kilise yapı grubunun en güneyinde bulunan Surp Vortvots Vorodman Kilisesi, sanatsal ve mimari olduğu kadar, strüktür öğeleriyle de dönem mimarisinin seçkin bir örneğidir. Yapıda özgün fonksiyonuna uygun olmayan kullanımlar, bakımsızlık ve kötü onarımlar sonucu bozulmalar oluştuğundan, yaklaşık bir yıl süren kapsamlı bir restorasyon çalışması yapılmıştır. Hem uygulama öncesi proje safhasında, hem de restorasyonun uygulama aşamasında ki eksiklikler ve yapılan hatalar, yapının özgün niteliklerinin tahrip olmasına yol açmıştır. Strüktüre dönük müdahaleler, uzman görüşü alınmadan, uygulamayı yürüten kişiler tarafından kararlaştırılmış ve uygulanmıştır. Üstelik yeterli belgeleme yapılmadığı için özgün niteliklerin geri getirilmesi zorlaşmıştır. Yapılan restorasyonun yapıdaki olumlu sonuçlarını bir yana koyarak, restorasyon ilkelerine aykırı bölümleri değerlendirildiğinde, sürecin düzgün yönetilmesinde onay ve denetim mekânizmalarının yeterliliği tartışmalı hale gelmiştir. Bu tez kapsamında, Kilisenin yapım sistemine ait projelendirme safhasında gözden kaçan veri ve detayların, restorasyon sırasında alınan müdahale kararlarını biçimlendirişi ve bu müdahale kararlarının özgün strüktüre etkileri irdelenmektedir. Yapı, 25 Ekim 2010 tarihinde başlayan çalışmalar ile onarılmış ve 28 Aralık 2011 tarihinde yapılan resmi açılışın ardından “Vortvots Vorodman Kilisesi Mesrop Mutafyan Kültür Merkezi” adıyla kullanılmaya başlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractArmenians, especially brought from Bursa to İstanbul after the conquest of the city, were sited to Samatya, Topkapı, Kumkapı, Edirnekapı and Balat quarters and they used the Greek churches given to them for religious service. Patriarchate was once in Samatya and moved to Kumkapı, where it is still located today, in 1641. The church which is opposing the Patriarchate, was rebuilt as three masonry buildings which have transitions to each other in 1828 due to fires it was suffered by. Surp Vortvots Vorodman Church, which is located in the south direction of this group of buildings, is an outstanding example of architecture of the period with its structural elements as well as its artistic and architectural elements. Deteriorations have occurred as a result of inappropriate uses of the building, lack of maintenance and bad repairs. Therefore a comprehensive restoration was studied lasting nearly a year. The data and details; which are forming the intervention decisions, took during the restoration phase, and the effects of those decisions to the original structural system of the building that are unnoticed during the project phase of the construction system of the church are discussed in this thesis. The building was repaired with was started on October 25, 2010 and now it is being used as “Vortvots Vorodman Church Mesrop Mutafyan Culture Center” after the official opening made in 28 December 2011.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectErmeni Kilisesitr_TR
dc.subjectKumkapıtr_TR
dc.subjectKirkor Amira Balyantr_TR
dc.subjectKilise strüktürütr_TR
dc.subjectThe Armenian Churchen_US
dc.subjectKumkapıen_US
dc.subjectKirkor Amira Balyanen_US
dc.subjectStructure of The Churchen_US
dc.titleKumkapı Surp Vortvots Vorodman Kilisesinin Yapım Sistemi Ve Onarım Sürecinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeReview Of Building System And Repairing Process Of Kumkapi Surp Vortvots Vorodman Churchen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID463097tr_TR
dc.contributor.departmentRestorasyontr_TR
dc.contributor.departmentRestorationen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Restorasyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13405.pdf16.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.