Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4379
Title: Büyük Mecidiye Camisi Hünkar Kasrı Restorasyon Ve Konservasyon Projesi
Other Titles: The Restoration And Conservation Projects Of Sultan Kiosk Of Büyük Mecidiye Mosque
Authors: Ersen, Ahmet
Öztürk, Nevriye
451083
Restorasyon
Restoration
Keywords: Mimarlık
Restorasyon
Konservasyon
Hünkar Kasrı
Restitüsyon
Laboratuvar çalışması
Büyük Mecidiye Camisi
Architecture
Restoration
Conservation
Sultan Kiosk
Restitution
L aboratory study
Issue Date: 25-Dec-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Mecidiye Mahallesi 396 ada, 1 parselde yer alan Büyük Mecidiye Camisi’nin hünkar kasrı bölümünün belgeleme, proje ve konservasyon laboratuvarı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Öncelikle yapının 1/50 ölçekli rölövesi hazırlanmış, çizimler ayrıntılı anlatımlar ve fotoğraflarla desteklenerek yapının raspalar sonucu mevcut durumu belgelenmiştir. Yapının özgün durumu ve zaman içinde geçirdiği değişimler yapıdan elde edilen verilere, yazılı ile görsel dokümanlara ve benzer yapılar üzerindeki analojik çalışmalara dayanılarak belirlenmiş ve 1/50 ölçekli restitüsyon çizimleri hazırlanmıştır. Malzeme karakterizasyonu ve mevcut bozulmaların morfolojileri ile derecelerinin belirlenmesi, yapının durumuna uygun koruma yöntemlerinin saptanabilmesi için gerçekleştirilen belgeleme ve hazırlanan restitüsyon ile restorasyon projelerinin yanı sıra tez çalışması kapsamında laboratuvar çalışmaları yürütülerek, yapının güneybatı cephesi için 1/20 ölçekte konservasyon projesi hazırlanmıştır. Ayrıca laboratuvar çalışmaları sonucunda yapı genelindeki farklı malzemelerin korunmasına yönelik müdahale yöntemleri belirlenmiş, onarımlarda kullanılacak olan taş, sıva, harç gibi malzemelerin cinsleri ve terkipleri saptanmıştır. Son aşamada yapının 1/50 ölçekli restorasyon projesi hazırlanmıştır. Projede yapı için uygun bir işlev belirlenmiş ve yapının bu yeni işleve uyarlanması, çağdaş konfor koşullarına ulaşması için gerekli müdahale tipleri ortaya konmuştur.
In this study the survey and projects of the sultan kiosk of Büyük Mecidiye Mosque which located in Mecidiye quarter in Beşiktaş district of İstanbul were prepared and material test were conducted at conservation laboratory. Firstly the survey was prepared in 1/50 scale and drawings were supported with detailed descriptions and photographs to document existing condition of building after rasps. The original design of the building and the changes that occurred in the course of time were verified depending on the data provided from building, written and visual documents and similar buildings and restitution drawings were prepared in 1/50 scale. Then material tests were conducted at laboratory to identify the material characterizations, the morphology and rate of deteriorations. A conservation project in 1/20 scale was prepared for the southwest façade of sultan kiosk. Additionally, interventions for the conservation of different building materials were determined and the types of materials like stone, plaster, mortar were decided for using at these interventions. Finally, restoration project was prepared in 1/50 scale. At this project, suitable new function and interventions for the rehabilitation and modernization of the building were determined.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/4379
Appears in Collections:Restorasyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13143.pdf224.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.