Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4377
Title: Tur-i Sina (balatkapı İoannes Prodromos Metokhion) Kilisesi Koruma Projesi
Other Titles: Preservation Project For Tur-i Sina (ioannes Prodromos Metokhion) Church At Balat
Authors: Ahunbay, Zeynep
Acar, Duygu
443560
Restorasyon
Restoration
Keywords: İstanbul-Balat
Kiliseler
Restorasyon
Rum Ortodoks
Tarihi Koruma
Tarihi Yapılar
Tarihi Yarımada
Tur-i Sina Kilisesi
Churches
Eastern Orthodox Churches
Historical Peninsula
Historic Preservation
İstanbul-Balat
Restoration
Tur-i Sina Church
Issue Date: 21-Sep-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Tez kapsamında, İstanbul ili, Fatih ilçesi, Balat semti, Tahta Minare mahallesi, Köprübaşı mevkiinde konumlanan Tur-i Sina Kilisesi incelenmiştir. Kilise, manastır yapıları ile birlikte, Balat İskele Caddesi ve Mürsel Paşa Caddesi arasındaki yeşil bantta yer almaktadır. Tezin amacı, önemli bir kültürel değer olan Tur-i Sina Kilisesi’nin tarihi ve mimari özelliklerini araştırarak, korunması için öneriler geliştirmek ve yapının özgün değerleri ile gelecek nesillere ulaşmasını sağlamaktır. Geçmişi on dördüncü yüzyılın ilk yarısına kadar uzanan Tur-i Sina Kilisesi (Balatkapı İoannes Prodromos Metokhion Kilisesi), İstanbul’daki Rum Ortodoks yapılarından biridir. Kilise, Mısır’daki Sina Başpiskoposluğu’na ve Aziz Katherina Manastırı’na bağlıdır. Tez çalışması, Tur-i Sina Kilisesi’nin bulunduğu çevrenin özelliklerini, kilise mimarisi ve Rum Ortodoks kiliseleri hakkındaki araştırmaları, kilisenin günümüzdeki durumunun ayrıntılı betimlenmesini, rölövesini, restitüsyon ve restorasyon projelerini içermektedir.
Within the thesis, Tur-i Sina Church, which is located at the Balat district of İstanbul, has been analyzed. The church and the monastery structures are located in the green belt between Balat Iskele Street and Mürsel Paşa Street. The purpose of the thesis is to analyze the historical and architectural features of Tur-i Sina Church, to develop a restoration project and to ensure that the structure continues its existence with its authentic values. The history of Tur-i Sina Church (Balatkapı Ioannes Prodromos Metokhion Church) goes back to the first half of the fourteenth century and it is one of the Eastern Orthodox Churches in İstanbul. The church is subject to Sina Archbishopric and Saint Catherine Monastery in Egypt. The thesis includes the examination of the basic features of the environment in which Tur-i Sina Church is located, the researches on the architecture of the church and the Eastern Orthodox Churches, the detailed description present condition of the church, the survey of the church, reconstitution drawings and restoration proposal.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/4377
Appears in Collections:Restorasyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13041.pdf128.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.