Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4343
Title: Beylerbeyi Tuzcuoğlu Köşkü Restorasyon Projesi
Other Titles: Beylerbeyi Tuzcuoğlu Mansion Restoration Project
Authors: Tanyeli, Gülsün
Çelebi, Rena Özlem Mataracı
Restorasyon
Restoration
Keywords: rölöve
restorasyon
ahşap
köşk
beylerbeyi
survey
restoration
wood
mansion
beylerbeyi
Issue Date: 30-Dec-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Geleneksel Türk konut mimarlığının önemli bölümünü oluşturan ahşap yapılara bir örnek olan köşk, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi Beylerbeyi’nde bulunmaktadır. Eski İstanbul mahallelerinden biri olan Küplüce Mahallesi’ndeki ahşap köşkün yapım tarihi 1800’lü yılların sonuna dayanmaktadır. Yapı 14.12.1974 yılı 8172 sayılı karar ile Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanında ve ayrıca 24.06.1982 tarih ve 15175 sayılı karar ile de Boğaziçi ön görünüm bölgesinde yer almaktadır. Dönemin sivil mimari örneklerinden olan yapı 2008 Temmuz yılında 991 sayılı karar uyarınca II. Grup kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Yapım tekniği, malzeme ve mimarisi ile dikkat çeken köşkün işlevi, yapıldığı günden bu zamana değişmemiştir. Son yarım asırdan uzun süredir aynı ailenin elinde olan mülkte modern ve günlük ihtiyaçları karşılamak üzere yapılan ekler özgün niteliklerini zedeleyen aykırı uygulamalardır. Ayrıca ahşap yapıların karşı karşıya kaldığı bozulma sorunları ve ahşap yapı bakımı konusundaki bilgisizlikten ötürü bozulmaların önüne geçilemediği gibi, geçen süreçte daha kötü sonuçlarla karşılaşılmıştır. Doğal etkenlerin yanı sıra, kullanıcı müdahaleleri ve kentsel müdahalelerin sonucunda yapı özgünlüğünü zamanla yitirmeye yüz tutmuştur. Bu çalışmada amaçlanan, ahşap yapılarda bozulma sebepleri sorunlar ve çözüm yollarıyla birlikte köşk üzerinde ilk yapımından günümüze kadar geçirdiği onarımları incelemek ve korunmasına yönelik çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.
Serving as an example for wooden structures constituting significant part of traditional Turkish residence architecture, this manor is located at Istanbul province, Uskudar district, Beylerbeyi. Construction year of wooden manor located in Küplüce district being one of the older Istanbul districts goes back to end of 1800s. Structure is included in Boğaziçi natural and historical protected area with 14.12.1974 dated and 8172 numbered decision and Boğaziçi front appearance with 24.06.1982 dated and 15175 numbered decision. Representing civil architecture of the period, this structure is registered in July 2008 in accordance with decision no 991. Drawing attentions with its construction technique, material and architecture, function of the manor has not been changed from its date of construction until today. Constructed to meet modern and daily needs, additions of this manor owned by same family for about half century do not comply with construction technique, material and architecture of structure. In addition, deformations encountered by wooden structures cannot be eliminated and worse problems arise due to lack of knowledge about deformation problems and maintenance of wooden structures. Apart from natural factors, interventions of users and urban interferences cause loss of originality of the structure. This study aims to analyze causes of deformation, problems and possible solutions together with analysis regarding repairs applied to the manor from its date of construction up to today and to produce solutions regarding its protection.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/4343
Appears in Collections:Restorasyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11215.pdf28.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.