Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4332
Title: Bilecik Kasımlar Köyü Camii Restorasyon Projesi
Other Titles: Restoration Of Bilecik Kasimalr Village Mosque
Authors: Ahunbay, Zeynep
Yeke, Saliha Tupal
Restorasyon
Restoration
Keywords: Osmanlı Mimarisi
Cami Mimarisi
Akademik Tezler
Ottoman Architecture
Mosque Architecture
Academic Dissertations
Issue Date: 7-Apr-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma, Kasımlar Köyü Camii’nin tarihini, günümüzdeki durumunun ayrıntılı betimlemesini, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini içermektedir. Yapının günümüzdeki durumu fotoğraflar, rölöve çizimleri, malzeme, kronoloji ve hasar tespit analizleri aracılığıyla belgelenmiştir. Restitüsyon çalışması yapılırken analojik veriler, özgün belgeler, yapı üzerinde tespit edilen izler, eski fotoğraflar esas alınmıştır. Kötü onarımlardan, özensiz kullanımdan ve içinde bulunduğu fiziksel koşullardan kaynaklanan pek çok hasarı olan Kasımlar Köyü Camii’nin, bu hasarlardan arındırılarak işlevine uygun olarak yaşatılması gerekmektedir. Bu çalışmada önerilen restorasyon projesi kapsamında, anıtın özgün kimliği korunarak, tarihi-estetik değerleri gözetilerek cami işlevine devamı öngörülmüştür.
This study includes the history, detailed descriptions of the present state, measured drawings, and restitution and restoration projects of the building. The present state of the building is documented by measured drawings, photography, material, chronological and deterioration analyses. The restitution study relies on meticulous observations of the building supported by analogical data, old documents, traces in the building and old photographs. Damages caused by wrong maintenance, inattentive usage and the physical conditions should be recovered and Kasımlar Village Mosque should continue its own function.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/4332
Appears in Collections:Restorasyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10337.pdf131.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.