Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/432
Title: Gömülü işletim sistemleri ve uClinux'un ağ uygulamalarında kullanımı
Other Titles: Embedded operating systems and usage of microcontroller Linux on network applications
Authors: Örencik, Bülent
Ekinci, Onur
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Gömülü işletim sistemi
Linux
uClinux
CGI
Embedded operating system
Linux
uClinux
CGI
IP-sharer
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, gömülü işletim sistemleri incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Gerçek zaman özelliği üzerinde durulmuş, gerçek zaman isterleri belirtilmiştir. Gerçek zamanlı sistemler açıklanmış ve farkları belirtilmiştir. Linux işletim sisteminin gerçek zamanlı bir işletim sistemi olmadığı ve nedenleri belirtilmiştir. Linux’un gerçek zaman dezavantajları için bir çözüm sunan RTLinux ve genel çalışma yapısı açıklanmıştır. Projede kullanılan Clinux işletim sistemi, mimarisi, üzerinde uygulama geliştirme ve derleme konularında detaylı olarak incelenmiştir. Linux ve Clinux işletim sistemleri arasındaki farklar anlatılmıştır. Gömülü işletim sistemi olarak Clinux’un seçilme nedenleri belirtilmiştir. Bir gömülü işletim sistemi olan ve Linux’tan uyarlanan Clinux üzerinde ağ uygulamaları geliştirilmiştir. Motorola 5272C3 geliştirme kiti üzerine Clinux kurulmuştur. Oluşturulan sistemin IP-paylaştırıcı, IP-güvenlik duvarı ve IP-yönlendirici görevi görmesi sağlanmıştır. Bu sistemin yönetimini web üzerinden yapabilmek amaçlı CGI tabanlı programlar yazılmıştır. Sistemin kendisine yüklenilen işlevleri sağlayıp sağlamadığına dair bir test ortamı kurulmuştur. Bu testler sonucunda bu işlevleri sağladığı görülmüştür. Sistemdeki güvenlik duvarı kurallarının her birinin sisteme getirdiği yük incelenmiştir. Gömülü işletim sistemleri ile ilgili incelenen kaynak raporlara ve Clinux kullanarak proje geliştirme tecrübesine dayanarak bir sonuca varılmıştır.
In this study, Embedded operating systems are examined and compared. The real time feature and the real time requirements are explained. The real time systems are explained and the differences are clarified. It is expressed that the Linux operating system is not a real time operating system and the reasons are explained. It is examined that one of the solution of the real time disadvantages of Linux is RTLinux and its general architecture. Clinux used in the project is examined regarding its architecture, application development and compiling in detail. The differences between Linux and Clinux are explained. It is pointed why Clinux is choosen as a embedded operating system for the project and the reasons are explained. Network applications are developed on Clinux which is embedded operating system and an adaptation of linux on the embedded environment. Clinux is set up on Motorola 5272C3 development kit. IP-sharer, IP-Firewall and IP-Router functionalities are provided on the installed system. The CGI-based programs are written to manage the system over web. A test environment is set up whether the functionalites are working or not. It is observed that the they are working successfully. It is examined what the implication of one firewall rule on the system load is. Made a decision relying on the examined reports about the embedded operating systems and the experience of project development on Clinux.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/432
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1619.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.