Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4309
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTanyeli, Gülsüntr_TR
dc.contributor.authorCambaz, Erdoğantr_TR
dc.date2007tr_TR
dc.date.accessioned2007-11-06tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-08T13:11:33Z-
dc.date.available2015-06-08T13:11:33Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/4309-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Osmanlı endüstri arkeolojisi açısından büyük önem taşıyan Kırklareli- Demirköy (Samakocuk) Demir Dökümhanesi alanı içinde yer alan Dökümhane Mescidinin mevcut durumunun ayrıntılı bir şekilde belgelenebilmesi için rölöve çizimleri yapılmıştır. Yapıdan elde edilen veriler ve mevcut kaynaklardan ulaşılan bilgiler doğrultusunda restitüsyon önerisi hazırlanmıştır. Dökümhane ve yakın çevresinin kazısı hala devam etmekte olup, bu çalışmalar tamamlandıktan sonra dökümhanenin müze olarak düzenlenmesi ve ziyaretçilere açılması amaçlanmaktadır. Bu amacın gerçekleşebileceği ilk yapılardan biri olarak bu çalışmanın konusu seçilmiş olan Dökümhane mescidinin uygun bir yeniden kullanım ile varlığını sürdürmesinin sağlanması amacıyla geleneksel demir üretim tekniklerinin aktarıldığı endüstri müzesi olarak kullanılması düşünülmüştür. Bunun için restorasyon projesi hazırlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, there have been made building survey drawings in order to document the present condition of the Foundry Prayer Room located inside Kırklareli-Demirköy (Samakocuk) Iron Foundry which is very important in terms of Ottoman industrial archeology. According to the data obtained from the structure and existing resources, a restitution recommendation has been prepared. Excavation of the Foundry and surroundings is still going on, after these studies are completed it is projected that the foundry will be arranged as a museum and will be opened to visitors. As one of the first structures that this goal would be achieved, in order to continue its existence with a convenient usage Foundry Prayer Room which is the subject of this study was selected to be transformed into an industrial museum in which traditional iron manufacturing techniques will be explained. A restoration project was prepared for this purpose.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectRölövetr_TR
dc.subjectRestitüsyontr_TR
dc.subjectRestorasyontr_TR
dc.subjectBuilding Surveyen_US
dc.subjectRestitutionen_US
dc.subjectRestorationen_US
dc.titleDemirköy Samakocuk’ta Osmanlı Dönemi Demir Dökümhanesi Mescidi Restorasyon Projesitr_TR
dc.title.alternativeIn Demirköy Samakocuk, Ottoman Period Iron Foundry Prayer Room Restoration Projecten_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentRestorasyontr_TR
dc.contributor.departmentRestorationen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Restorasyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7705.pdf115.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.