Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4281
Title: 9100 Dwt Lik Çok Amaclı Geminin Yapısal Analizi
Other Titles: Structural Analysis Of 9100 Dwt Multi Purpose Ship
Authors: Ergin, Ahmet
Dedetaş, Barış
10008955
Gemi İnşaatı Mühendisliği
Naval Architecture
Keywords: Sonlu elemanlar
Gemi
Ambar ağzı.
Ship
Finite Elements
Hatchway coamings
Issue Date: 5-Aug-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada temel amacımız, gemi boyutlandırmasında sonlu elemanlar kullanımına bir prosedür önermek, ve bu önerilen prosedür çerçevesinde 9100 DWT’lik çok amaçlı bir kuru yük gemisinin yapısal analizlerini gerçekleştirmektir. İncelemiş olduğumuz gemi, geniş ambar ağzı açıklıklı, ve iki ambarlıdır. Hem iki ambarının olması hem de 170m den küçük olması nedeniyle sınıflandırma kuruluşlarının 170m üzeri gemiler için önerdiği gemi ortasındaki üç ambarın modellemesine dayalı direk hesap prosedürü kullanılamamaktadır. Tek ambarın modellemesine dayalı hesap prosedürü de bu tipte bir gemi için yetersiz kalmaktadır. Tek ambar analizinin yetersiz kalmasının en önemli nedeni; geminin ambar ağzı açıklıklarının fazla oluşu, bu nedenle de, yükleme durumuna bağlı olarak, ambar ağzı yer değişimlerinin en yüksek değerlerinin ambar ortalarında olmasının beklenmesidir. Sınır koşullarının maksimum yer değişmelerin olduğu bölgelere uygulanması sağlıklı bir analiz yapılabilmesi açısından sakıncalıdır. Bu durumda sonlu elemanlar analizi için bir prosedür önerilmiş ve bu önerilen prosedür doğrultusunda analizler yapılmıştır. Yapılan analizlerin neticesinde ambar ağızlarında oluşan yer değiştirmeler bulunmuştur. Ayrıca gemi üzerindeki belirli noktalarda bulunan gerilme değerleri de sonuç kısmında belirtilmiştir.
Main aim of this work is to offer a FEM analysis procedure for small ,which are less than 170m in length, ships by means of strength, and analysing the 9100 DWT multi purpose ship with conventional finite element package programme. The ship which we analysed has large deck opening with two cargo hold and its length is less than 170m. Therefore we can not use the direct strength assessment method based on three cargo hold model. Because of the ship has large deck openings, it is expected that the maximum deflection of the hatchway coamings occur at the middle of the hatches. In one cargo hold model, the ships are modelled from the middle of the one cargo hold to the middle of the adjacent cargo hold, including the bulkhead. The boundary conditions are applied to the end of the model as well. Applying boundary condition to the place where the maximum displacement occurs, is not right way for this kind of analysis. For this reason a new procedure was developed. In this situation we offered an analysis procedure and tried to carry out structural analyses of a 9100 DWT multi purpose ship based on this procedure with conventional finite element package programme. As a result of analysis the displacement values of hatchway coamings has been determined and result has been presented including stress values.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/4281
Appears in Collections:Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13888.pdf18.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.